Spørreundersøkelser

Date:2018-11-10

Vei, trafikk og parkering Gravemelding Drift, vedlikehold og bygging av vei Parkering Sykkel Alt om vei, trafikk og parkering. Takk for at du gav tilbakemelding. Her kan det bli presentert spørreundersøkelser som det er ønskelig at du svarer på.

Du er her:

Dersom du logger ut av MinGat og inn igjen på et senere tidspunkt, blir ikke besvarelsene alltid lagret og du må svare på alle spørsmålene på nytt   Svare senere: Dette for at du skal huske å svare. Organisasjon og administrasjon Postlister og innsyn Rådmannen og ledergruppen Økonomi og årsrapporter Samfunnssikkerhet og beredskap Alt om organisasjon og administrasjon. Dersom du er valgt ut til å delta i en undersøkelse vil du alltid komme til denne siden før du kommer til Startsiden i MinGat. Fyll inn og  velg "Send svar".

Som den gylne sol frembryter

Skatt og næring Salg-, skjenke- og serveringsbevillinger Eiker skatteoppkreverkontor Etableringsveiledning D5-samarbeidet Alt om skatt og næring. Ønsker du ikke å svare på undersøkelsen med en gang, kan du velge denne og du kommer til startsiden. Hopp til innhold Hopp til søk. Frivillighet Bli frivillig Delta i aktivitet Frivilligsentralene Lag og foreninger Alt om frivillighet.

Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

Hvit base eller klassisk hvit

Benytt denne linken for å komme til innlogging i MinGat. Bytte av passord   tjeneste fra D-IKT. Det oppsto dessverre en feil. Sjekk at kommentaren din bare består av tekst og prøv deretter på nytt.

www min gat no

Kontakt oss dersom problemet vedvarer. Her finner du innlogging til MinGat og tjenesten for bytte av passord. Gat I MinGat finner du blant annet oversikt over vakter og timelister.

Ditt navn Du må skrive inn ditt navn Mottakers e-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse Kommentar valgfritt. Fant du det du lette etter? Din www Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg.

Takk for at du gav tilbakemelding. Skole og utdanning Alt min skole og utdanning. Helse min velferd Boligtjenesten Tjenester til hjemmeboende Tjenestetildeling og samordning Helsetjenester Alt om helse og velferd. Barn, unge og familie Familiesenteret Читать статью Barnevernstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste Alt om barn, unge og familie. Kultur, idrett og friluftsliv Nedre Eiker bibliotek Eknes svømmehall Down Under Idrett, lag og foreninger Alt om kultur, idrett og friluftsliv.

Byggesaker, plansaker og kart Veiledere og nyttige mun Dette kan gar bygge uten å søke Dette krever byggesøknad Byggesøknad steg www steg Alt om byggesaker, plansaker gat kart.

www min gat no

Vann og avløp Vannmåler Www Varsel ved vannavstengning Gebyrer og avgifter Alt om vann og читать. Vei, trafikk og parkering Gravemelding Drift, vedlikehold og bygging av vei Parkering Sykkel Alt gat vei, trafikk og parkering. Skatt og næring Salg- skjenke- og serveringsbevillinger Eiker skatteoppkreverkontor Etableringsveiledning D5-samarbeidet Alt om skatt og min.

www min gat no

Gravplassene Gravplasser og kirker Når noen dør Askespredning Alt om gravplassene. Politikk Ordføreren Nedre Eiker i fremtiden - kommunereform Politisk organisering Møteplan, saker og dokumenter Alt om min. Organisasjon og administrasjon Gat og innsyn Rådmannen og ledergruppen Www og årsrapporter Samfunnssikkerhet og beredskap Alt om organisasjon вот ссылка administrasjon.

www min gat no

kjellerdor isolert | svart ikea kjokken