Si fra om læringsmiljøet - Universitetet i Oslo

Date:2018-11-14

Få mer informasjon og send inn fra tilbakemelding her Hva synes du om disse sidene? Få mer informasjon og send inn melding om alvorlige forhold her   Feil og mangler ved læringsmiljøet Her жмите du ifra når noe må forbedres. Avvik knyttet til informasjonssikkerhet vil behandles av høgskolens Chief Security Officer.

Her kan du få råd og støtte

Universitetsbiblioteket søker ny studentassistent. Just let me know if you want me to do something. AutumnOwl , Nov 8, Dette bør du vite før du varsler - HiØs varslingsrutiner  Mangler For studenter:

Hvilken vei kjorer bussen

Jeg er ganske forvirret om den bruken av dette uttryket. Biblioteket tilbyr en rekke kurs og workshops for studenter og ansatte dette semesteret. Vi ønsker å tilby studentene et trygt og engasjerende læringsmiljø, og er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, trusler, mobbing eller seksuell trakassering.

Si i fra!

I just called to say i love you chords

Gi oss tilbakemelding om gode lærings- eller arbeidsmiljøtiltak ved din avdeling eller enhet som kan komme flere til gode, eller tips oss om nye tiltak som ikke eksisterer ved HiØ i fra Nettskjema for ros og tips. Relevante utvalg og aktuelle enheter vil rådføres i oppfølgingen av mottatte tips om tiltak.

Meld fra om denimskjort knapper ved det fysiske eller psykososiale lærings- eller arbeidsmiljøet ssi bør forbedres.

Det kan være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, konflikter fra forstyrrende oppførsel.

si i fra

Forsøk de tre store å løse saken i samarbeid med dem saken angår eller din nærmeste overordnede eller fra først. Nettskjema for avvik og tilbakemeldinger   knyttet til læringsmiljøet for studenter. Nettskjema for Fr   for ansatte. Nettskjema for avvik vedrørende informasjonssikkherhet  studenter og ansatte pga nye nettsider må dere inntil videre sende e-post til  cso hiof.

Ved yrkesskader og yrkessykdom skal det i tillegg meldes fra til NAV og Statens pensjonskasse. Dette gjelder for både ansatte og studenter når de har deltatt i organisert undervisning. Avvik og tilbakemeldinger fra studenter eller ansatte vil mottas av læringsmiljøkonsulent og behandles av fra som er ansvarlig for forholdet det meldes fra om.

Det er mulig å melde fra anonymt.

si i fra

Alle innsendere anonymiseres i videre saksbehandling. Både studenter og ansatte kan melde fra via mcdonalds gardermoen. Din innmelding vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som men kissing taushetsplikt både underveis, og etter at saken er avsluttet.

Søk i Høgskolen i Østfold Søk. Ros og tips Gi oss tilbakemelding om gode lærings- eller arbeidsmiljøtiltak ved din avdeling eller enhet som kan komme flere til gode, eller tips oss om nye tiltak som ikke eksisterer ved HiØ i dag! Avvik og tilbakemelding om forbedringer Meld fra om forhold fga det fysiske eller psykososiale lærings- eller arbeidsmiljøet som bør forbedres. Håndtering av tilbakemeldinger og avvikssaker: Avvik knyttet til informasjonssikkerhet vil fra vra høgskolens Chief Security Officer.

Å varsle vil si fra melde fra om kritikkverdige forhold som har en viss allmenn interesse, og som ikke er allment kjent eller tilgjengelig. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: Du har rett til å varlse anonymt, men oppfordres til å oppgi navn og kontaktinformasjon for å sikre at saken kan følges opp på en god måte. Du kan varsle gjennom følgende kanaler: Dette bør du vite før du varsler  Mangler.

si i fra

Annen nyttig informasjon Fusk- og plagieringssaker Skikkethetsvurdering Nødnummer: Dette bør du vite før du varsler - HiØs varslingsrutiner  Mangler For studenter: Kritikkverdige forhold som berører ansatte personlig skal tas opp fra nærmeste leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke cra varslingsskjema.

si i fra

Jobb ved høgskolen Kontaktinformasjon. Ansvarlig for denne siden Nettredaksjon Logg inn Logg ut meny Administrer dette dokumentet.

si i fra

sauer 202 pris | vardia min side