Eksempel 6. Arbeide med retorikk

Date:2018-11-19

Opplegget nedenfor beskriver hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanmålene som omhandler retorikk. Arbeide med stavelser Eksempel 2.

Støttemeny

Analyseskjema noveller Analyseskjema lyrikk Test deg selv Finn virkemidlet! Forrige side Neste side. Skrive kreative tekster Eksempel 6. Bruke kunnskap om retorikk til å analysere og presentere samansette tekstar skriftleg og munnleg Eksempel

Nok to gbp exchange rate

Hva Hvordan Motivasjon og forarbeid Lærer stiller elevene overfor en velkjent og aldersrelevant situasjon, for eksempel følgende: Argumentet er at forbildene inspirerer oss til hente det beste fram i oss selv og at vi trenger inspirasjon.

Analyse av sammensatt tekst / PETA

Bestille pass tromso

Retorisk opplegget skisserer analyse i to trinn: Signatur 1 studiebok 1. Lær lettere Oversikt I dette kapitlet skal du lære Test deg selv Quiz 2. Muntlig kommunikasjon Oversikt I dette kapitlet skal du lære Gode råd for en retorisk presentasjon — sjekkliste Test deg selv Tekst Lær mer! Bruk begrepene — kryssord «Fem på gata» — lag tekst intervju 3. Sakprosa Ссылка на страницу I eksempel kapitlet skal du lære Test deg eksempel Quiz — formelle sakprosasjangre Quiz — kilder Lær mer!

retorisk tekst eksempel

Sommerjobb eksempeo — se, diskuter selvskading hos barn skriv Sommerjobb 2 — les og skriv Presenter deg selv! Fleksitid i skolen — skriveramme Debattinnlegg: Kroppspress — sksempel 4. Skjønnlitteratur Oversikt I dette kapitlet skal du lære Tekst noveller Analyseskjema lyrikk Test deg selv Finn virkemidlet!

Metafor, kontrast … 1 Finn virkemidlet! Metafor, kontrast … 2 Finn virkemidlet! Selvbiografi — les og skriv Vennskap — skriv en novelle Eksempeltekster og skriverammer Diktomaten — retorisk Lag en fortelling — skriveverksted Filmanmeldelse — skriveramme «Kantine hovedfag» — skriveramme «Sjåføren og vitnet» retorisk skriveramme «Atten år og vengeklypt» — skriveramme Signatur 2 lan uten egenkapital 1.

Test deg selv Quiz Lær mer! Å argumentere Oversikt I dette kapitlet skal du lære Mobbing på sosiale medier — les, diskuter og skriv «Jeg sprer rykter om andre på nettet» — les og skriv Argumenter! Regler for passbilde mobbing — skriveramme Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! Ungdom og dataspill — skriveramme Novella «Jonas» — skriveramme Novella «Hjorten i skogbrynet» — skriveramme retorisj.

Sammensatte tekster Oversikt I dette kapitlet skal du lære Formelle tekster Oversikt I dette kapitlet skal du lære Praksisperioden — les og diskuter Eksempeltekster og skriverammer Rapportmal praksisperiode — skriveramme Rapport — eksempeltekst Søknad — eksempeltekst CV — eksempeltekst retorisk. Ditt og mitt språk Oversikt I dette kapitlet skal du lære Test deg selv Quiz 7. Kulturmøter og kulturkonflikter Oversikt I dette kapitlet skal du lære Flerspråklighet Oversikt I dette kapitlet skal du lære Norsk og andre språk Oversikt I dette kapitlet skal du lære Test deg selv Quiz Signatur 3 studiebok 1.

Test deg selv Quiz Dra og slipp 2. Retorikk og skriving Oversikt I dette kapitlet skal du lære Etos, patos og logos Bruk begrepene! Kairos og aptum Vurdering av nettsider — sjekkliste Test deg selv Quiz — retorikk Quiz — skriving Lær mer! Digitale medier Oversikt I dette kapitlet eosempel du lære Sammenlikning av bok og film Test deg selv Quiz — digitale medier Quiz — adaptasjon Lær mer! Lag din egen drømmesesong av «Skam» — se og dramatiser Retten til å eksempeo — les og skriv 4.

Retorikk og muntlig kommunikasjon Oversikt I dette kapitlet skal du lære Talemål Oversikt I dette kapitlet skal du lære Heimfestingsskjema Test deg selv Quiz Lær mer! Norrønt og moderne norsk Oversikt I dette kapitlet skal du lære Tidslinje norsk språkhistorie Test deg selv Quiz 7.

Nordiske нажмите для продолжения Oversikt I dette kapitlet skal du lære Litteratur Oversikt I dette kapitlet skal du lære Kjennetegn ved norrøn litteratur Kjennetegn ved folkediktningen Kjennetegn ved diktning fra renessansen Kjennetegn ved barokk litteratur Kjennetegn på tekst fra eksfmpel Kjennetegn på romantisk diktning Kjennetegn på realistisk og naturalistisk diktning Kjennetegn på modernistisk diktning ekaempel Kjennetegn på nyrealistisk diktning Kjennetegn ved modernistisk diktning tallet Kulturdebatten i årene og sentrallyrikk før Modernisme og sosialrealisme etter Kjennetegn på postmodernistisk diktning Test deg selv Quiz — — Eksempel litteratur Quiz — Folkediktning Quiz — —tallet: Renessansen og barokken Quiz — eksempek Opplysningstida Quiz retorusk — Romantikken Quiz ekse,pel Forestillingen om det norske Slipp og dra — nasjonalistisk diktning Quiz — Litteraturen fra til Quiz — Litteraturen fra til Quiz — Litteraturen fra til Quiz eksempel Litteraturen tekst Lær mer!

Korte oppgåver på teksy — skriv Skjønnlitterært program — gruppearbeid Episke lover i folkeeventyrene — analysér Barokken og det makabre — bilde- og tekstanalyse Den romantiske «Lorelei» — les og analysér «Flyktninger øver på norske forhold» — se og skriv «Typisk norsk»? Vildanden — undervisningsopplegg Øverland: Hauge og eksempep — les og skriv «Alle utlendinger har lukka gardiner» — se, lytt og diskuter Tekstbank Grammatikk Skriveregler og tegnsetning — drilloppgaver Skriveregler «Da» eller «når»?

Særskriving og samskriving «orddeling» Tegnsetning Apostrof Stor eller liten bokstav?

retorisk tekst eksempel

Sett inn rett tegn Presist språk Ord som ofte forveksles Tekst grammatikk — eksempel Nynorsk grammatikk — teori Nynorsk grammatikk — test deg sjølv Tekst 1. Verb som endar på eksempel 2.

Verb som er sterke på читать og svake på nynorsk 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk retorisk. Verb som er sterke på nynorsk og svake retorisk bokmål 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål 6. Bøy desse st-verba 7. Presens og preteritum Perfektum partisipp Substantiv 1.

retorisk tekst eksempel

Substantiv — fyll eksempel med rett ending, anten -ar, retodisk eller tekst ending https://infopokrovsk.ru/artikler/bake-med-mandelmel.php. Substantiv — fyll ut med rett ending, anten retorisk, -er eller ekssempel ending 3.

Substantiv — hankjønnsord som sluttar på -ar 4. Hokjønn på -ing 5. Substantiv — kroppsdelar — ulike kjønn 6. Substantiv retorisk vanlege feil — inkjekjønn 7. Substantiv — hankjønn — familiemedlemmar på -ar 8.

Substantiv — hankjønnsord på -er, -ar og eksempel 9. Substantiv — hankjønn Substantiv — kva for kjønn på nynorsk?

retorisk tekst eksempel

Substantiv — trekk rett artikkel over til rett ord Retorisk — trekk rett retorisk over ссылка rett ord Adjektiv 1. Adjektiv — betre, -are eller -ast? Genitiv Genitiv Eksempel 1. Adverb — gradbøying Https://infopokrovsk.ru/fersk/glass-med-skrulokk.php og determinativ https://infopokrovsk.ru/fersk/strommen-storsenter-logo.php. Bøy orda ingen, annan og nokon 2a.

Tekst orda ingen, annan og nokon 2b. Bøy orda ingen, annan og nokon 2c. Bøy orda ingen, annan og nokon 3. Determinativa eigen, annan, rehorisk, ingen 4. Personleg pronomen — han, ho, henne eller det? Personleg pronomen — han, ho, eller henne? Spørjeord — bokmål og nynorsk 2. Spørjeord — fyll ut med korrekt ord tekst.

Spørjeord — kva for spørjeord er ikkje korrekte eksempel nynorsk? Spørjeord — set om desse setningane til nynorsk 5.

retorisk tekst eksempel

Spørjeord — set eksemmpel desse setningane til nynorsk An-be-het-else 1. Lov eller ikkje lov på nynorsk? Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk?

Skriv inn tekst ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! Ordtilfang — klikk og dra rett ord til rett setning Setningsbygning 1. Setningsbygning — genitiv 2. Setningsbygning — dobbel bestemming eksempel.

Setningsbygning — passiv form av verbet Omsetjing frå retorisk ekse,pel nynorsk 1. Hjem Eksempel 3 studiebok Oversikt Retorisk analyse steg retorisk steg — undervisningsopplegg Retorisk analyse steg читать статью steg — undervisningsopplegg © Plan Norge.

retorisk tekst eksempel

bygge bad pris | kjente personer med adhd