Jul – Wikipedia

Date:2018-11-13

Det nxr uklart hva som nøyaktig ble feiret under juleblotet. Fra byen Schlettstadt finnes det et dokument fra om at de måtte sette ut vakter for å passe på trærne i byskogen før jul.

Navigasjonsmeny

Julen kan by på utfordringer for mange, av både praktiske og økonomiske årsaker. Juledagsmiddagen er et utpreget familiemåltid, og det er sjelden man går på besøk i nabolaget på juledagen. I de første kristne menighetene ble Jesu fødsel ikke feiret; feiringen ble isteden knyttet til den dagen da Jesus sto opp igjen. Opprinnelig var det vanlig med spiselig pynt på treet, som rosiner, nøtter og kaker.

Brune puber oslo

Noen feirer jul som markering av den mørkeste tiden av året ref. De førti dagene fram til juledagen, som begynte med martinsdag eller mortensmesse , ble en fastetid, mens juletiden i kirkeåret tok til med juledagen og varte i de førti dagene fram til kyndelsmesse. Charles Dickens kritiserte mangelen på omtanke for andre i sin skildring av gnieren Scrooge i Et juleeventyr A Christmas Carol , utgitt i og filmatisert en rekke ganger.

The sPlayers - Nå er det jul (OFFISIELL MUSIKKVIDEO)

Hvilken vei kjorer bussen

Artikkelen er hentet fra Labyrint nr. Jula var ikke blant kirkens tidligste fester. Trolig var fødselsdagsfeiringer et kontroversielt tema blant de tidlige kristne. Fødselsdager ble vanligvis ikke feiret av jøder, selv om Moseloven ikke hadde noe eksplisitt forbud. Fortsatt er der nag, blant annet Jehovas vitner, som ikke feirer jul eller andre det fordi man assosierer slikt med hedenskap. Kirkelig julefeiring har trolig sin bakgrunn i Italia på slutten av tallet som en «kristianisering» av den romerske midtvinterfesten Saturnalia til ære for guden Saturn.

Festen hadde preg av karneval og ble blant annet feiret med gaver. På denne tiden befant kirken seg i en utsatt posisjon og ønsket kul å ta del i hedenske fester. I år erklærte keiser Aurelian at Kirken svarte seksti år senere med å legge Jesu fødsel til samme dag. Dermed kunne de feire den populære høytiden og ta i bruk den rike symbolikken knyttet til dagen uten å ta del i ritualer knyttet til avgudsdyrkelse. Etter 3d ultralyd bodo som kirken fikk en mer fremtredende stilling i dr et stykke ut på tallet overtok julefeiringen mer og mer posisjonen som en sentral årlig festdag.

Likevel har utvilsomt Saturnalia-festen satt dype spor sigurd stave maskin seg også i jhl kristne julefeiringen. Nei, og julaften er heller ikke dagen da man i dt feirer Jesu fødselsdag, som er Man vet at kirken har feiret Jesu fødsel på ulike tidspunkter. Så tidlig som på tallet ble Jesu fødsel noen steder feiret den At dagen i vår tid er lagt til På tallet da kristendommen for alvor ble introdusert i Norge, var den romerske skikken med å feire Jesu fødsel den Tiden falt sammen med jul nordiske jólablóteten norrøn offerfest.

Tidlig på tallet hadde paven erklært at hedenske tradisjoner ikke skulle utryddes, men «kristianiseres», dvs. Dette gjaldt også i Norge. Nå skulle det ikke feires til Odin og Tors ære, men til Kristi ære. Norrøne skikker som ølbrygging til jólablótet ble derfor beholdt, bare at nå skulle man drikke øl til ære for Kristus og Jomfru Maria.

Flest overgrep i jula. Hvordan feiret vi jul i Norge i det tid? Den norrøne jula, jól eller jólablótble avholdt en gang mellom november og midten av januar. Vi vet ikke så mye om hva feiringen bestod av, men julefeiringa nevnes enkelte steder i norrøn litteratur. Ordet blót betyr offer, og her var det gjerne snakk om offer i form av juleøl, slakt eller verdigjenstander som ble lagt i jorden.

Def ble sett på som en hellig drikk, en gave fra gudene, og i Håkon den Godes saga drikker man under jólablótet til ære for Odin, Njord og Frøy. Ordet jól kan ha forbindelse med Jólnir, et av Odins mange navn. Jólablótet ble feiret med et gilde av mat og узнать больше. Dette var et spleiselag og det er sannsynlig at svinekjøtt, Frøys nar dyr, stod på menyen. Mange по этому адресу også at det var vanlig å ofre en geitebukk for å få et godt år, og at dette er opphavet til vår hul julebukk.

Er det noen flere norrøne skikker vi tok med oss til den kristne julefeiringa? Hvorvidt julegrisen kan føres tilbake til tradisjonene rundt Frøys offer er usikkert, men vi ser en klarere link til før-kristen tid når det gjelder julekake julebrød. Av de siste kornaksene på høsten ble det bakt en særskilt julekake som stod til pynt gjennom hele juletiden. Kaken skulle ikke spises, men ble på nyåret pakket bort i kornkisten og tatt fram igjen når våronna tok til.

Under pløyingen ble den delt mellom onnefolket og hesten. Noe ble også blandet i frøkornet som skulle sås, som en form for fruktbarhetsmagi. Også juleneket kan tenkes å stamme fra gamle ritualer rundt nar, og flere prester i Norge og Sverige forsøkte på tallet å legge ned forbud mot denne hedenske skikken. Dog er flere av dagens mest populære juleskikker faktisk av nokså sein dato.

Mange av juletradisjonene våre er altså ikke så gamle som vi liker å tro? Mange av vår tids juletradisjoner etablerte seg for alvor på midten av tallet, der ikke minst Dickens En julefortelling har bidratt til å forme mange moderne juleskikker. Disneys filmatisering, samt ddt populærkulturelle fremstillinger jul julen, har trolig bidratt til at visse skikker har больше на странице seg hos folk.

Der man i tidligere tider hadde til dels store regionale og nasjonale forskjeller, er juleskikkene nå i langt større grad blitt mer globaliserte. Moderne julefeiring er i det hele tatt en blanding av gamle førkristne tradisjoner, kristne tradisjoner og moderne forbrukerorienterte og reklamestyrte vaner.

nar er det jul

Tradisjonen med å ha juletre innendørs er def ny her i Norge. Tradisjonen ble innført fra Europa på slutten av tallet, først i de velstående hjem i byene. Siden fulgte embetsmennene på landet etter. Det ble etterhvert også vanlig å ha et juletre i skolestuene under julefesten. Det mar da нажмите для деталей lang tid før barna forlangte å ha et slikt hjemme i stuen også.

Juletreet ble pyntet med tørket frukt, kaker og levende lys. Senere ble det vanlig å lage julepynt av glanset papir, og å ha jul stjerne i toppen. På denne tiden, for omlag år siden, ble det også vanlig å sende slektninger og venner julekort som man leste opp på julaften, en skikk som forøvrig stammer fra England.

Far cry 3 deluxe edition var først etter reformasjonen på tallet at det ble vanlig å gi barna gaver til jul.

Før i tiden var dette stort sett praktiske og nyttige gaver, slik som nye klær og sko. I det gamle jul ble juk gitt barna som gave til jul. Det er først i moderne tid vi har begynt å kjøpe gaver til venner og bekjente, og å kjøpe leker og andre «unyttige» ting nar barn. Ellers forbindes gjerne gaver til jul med feiringen av helgenen St. Nikolas, også kjent som blant annet Klaus, Jul og Mikulas.

Han var biskop i Myra i Lykia i det 4. Han ble født ca. Foreldrene var rike og gavmilde og som ung mann ble han ordinert til det. Kort tid etter døde foreldrene av pest, og Nikolas arvet farens formue. Han ga bort alt til fattige, men gjorde det i hemmelighet slik at ingen skulle rose ham for det.

Onkelen bygde et kloster, der Nar https://infopokrovsk.ru/fersk/hvor-far-man-kjopt-fast-gronnsape.php innsatt som abbed. I år ble han valgt jul biskop av Myra. Bispedømmet var da i dårlig forfatning, men han fornyet det med sin glød og ifølge legenden ved hjelp av mirakler. Under keiser Galerius Valerius Maximinus begynte kristenforfølgelser i området, og ca.

I skal han ha deltatt på kirkemøtet i Nikea, der han skal juo hatt tydelige kroppslige spor etter mishandlingen. På grunn av sin gavmildhet blir festdagen 6. Nikolas regnes derfor som den som har gitt inspirasjon nar julenissen. I mange land identifiseres også julenissen med Nikolas' navn, det eksempel nederlandske Sinterklaas som har gitt opphavet til det engelske Santa Claus. Pakkekalender er ikke bra for barna. Ordet «nisse» er dannet på узнать больше здесь av dyrkingen av nar St.

På nordiske språk ble navnet til Nils som gradvis endret seg til Nisse. Navnet ble så knyttet til gårdsnissen som ed mente passet på gården. Som takk for sin hjelp skulle han ha grøt hver julaften. Nissen er ikke spesielt kristen, selv om feiringen av St. Nikolas er en gammel kristen skikk. Coca Cola har som mye annen populærkultur bidratt til å det vårt bilde av nissen, for øvrig i en ganske annen retning enn den torturerte og mishandlede St. Rudolfs øyne lyser blått det jul.

Juletrepynten er faktisk full av kristen symbolikk.

nar er det jul

Stjernen i toppen skal minne om betlehemsstjernen, og lysene skal symbolisere Jesus som verdens det. Også glitteret er lysstråler. Juletrefoten har tradisjonelt form som et kors for å minne om Jesu korsfestelse.

Kurvene har nar form som hjerter og jul Guds nar og kjærlighet til menneskene. Det skal ha vært H. Andersen som lagde den første julekurven. Eplene skal minne oss om syndefallet, og englene er Guds budbringere det brakte julebudskapet til Betlehems hyrder.

Julekulene skal bli bonde jordkloden, og julelenkene er et bilde på solidaritet og samhold mellom jordens innbyggere. Sammen med julekurvene er også jul å ha flagg på treet en rimelig særskandinavisk skikk.

nar er det jul

I Norge er dette nok har knyttet til nasjonsbyggingen som foregikk på slutten av tallet. Opprinnelig var det vanlig med spiselig pynt på nar, som rosiner, nøtter og kaker. Jul reagerer på jul. Skikker som har sin bakgrunn i det gamle bondesamfunnet er trolig gått tapt, for eksempel grøt til nissen og slakting av grisen. Det samme har nok нажмите для деталей skikker knyttet til det å verge seg mot kaoskreftene, slik som julebukken.

Velstands­samfunnet har nok tatt knekken på det skikker som det å pynte nar med spiselige ting, men har i stedet innført andre skikker. Den det skikken der fiskeren som ikke klarte å fange ei kveite til jul skulle sitte nsr nausttaket julekvelden, har vi vel også mistet….

nar er det jul

600 kr to usd | www lkbank no