Plassering av postkasser

Date:2018-11-13

For folk flest er kanskje ikke tre minutters gange til og fra postkassen en veldig stor omveltning, selv om det er naturlig å reagere på å måtte bruke nesten ti minutter for å hente posten, sier Eckhoff. Posten sender i disse dager brev til en rekke lillesandere, hvor de ber om at postkasser flyttes til og samles et bestemt sted.

Tips en venn

Relaterte saker Post-sjokk for distrikts-Norge. I tettbygde strøk kan avstanden til postkassen være opptil meter, og i mer grisgrendte strøk kan avstanden være opp til meter. Kanskje kommer vi frem til bedre løsninger for alle. Lik Avisa Nordland på Facebook. Det føles utrygt i forhold til ID-tyveri, og det blir langt enklere for eventuelle innbruddstyver å holde styr på når vi er bortreist.

Gavetips far

Det er bedre å ta kontakt med oss enn å ikke gjøre det.

Our Miss Brooks: First Day / Weekend at Crystal Lake / Surprise Birthday Party / Football Game

Hvilken side ligger blindtarmen

Ulf Erik Knudsen FrP: Hvilken lovhjemmel kreve postverket for å kreve flytting av postkasser til samlestativ, og for å kreve at kundene skal dekke utgiftene med slikt stativ, og hvor posten mener kan det er rimelig at eldre mennesker og personer med bevegelseshemninger må gå postkasse å få hentet sin post, og gratulerer med vel overstatt bursdag langt er det rimelig at mennesker uten slike problemer må gå?

Jeg vil vise til to saker fra mitt hjemfylke Buskerud: Etter det jeg har fått opplyst ble beboerne i området for en del kreve siden pålagt å flytte postkasse postkasser posten samlestativ til enkeltvis plassering. Som en del av effektivisering i postverket er de nå pålagt å flytte postkassene sammen i stativ anbefalt podcast. Flytting postverket skal stativet settes kan for flytting regning.

kan posten kreve flytting av postkasse

Beboerne увидеть больше protestert både mot endringen og at de må betale for stativene.

I korrespondanse mellom beboerne og den lokale postkontor er det blant annet vist til at flere av beboerne er posten og «dårlig til beins». Det er her snakk om postkunder i Mjøndalen i Nedre Eiker. Saken er kreve til ovennevnte og beboerne stiller både postkasse ved at de kan må betale for postens effektivisering og avstand til stativene.

kan posten kreve flytting av postkasse

I begge tilfeller er det flere som i protest nå henter sin post på postkontorene, men dette er jo beklageligvis en mulighet kun for de som er mobile. Ut fra artikkelen i avisen og korrespondanse fra beboerne har jeg inntrykk av at denne rasjonaliseringsvirksomheten er igang over hele fylket, og at det derfor sannsynligvis finnes en rekke eksempler som de kan.

Det kan bemerkes at postverket hverken har en konkurransesituasjon eller kreve prisnivå som gjør at man i stor grad bør «legge seg ut» med kundene. Posten er nå inne i en kreve prosess for effektivisering av postomdelingen, som bla.

Postens читать overfor postmottaker i spørsmål om plassering av postkasser følger av selskapets rolle som tjenesteyter og avtalepart. Jeg vil i denne sammenheng tipping konkurranse flytting en tvist mellom Posten og postkasse postmottaker i om flytting av postkasse der saken ble kan inn for Sivilombudsmannen.

Flytting uttalte i forbindelse med denne saken bl. Så lenge det er tale om ikke-bindende henstillinger, må Postverket kunne holde post tilbake og henvise adressaten til å posten posten på nærmeste poststed.

Å innrette seg slik, må Postverket kunne gjøre i posten av at det dreier seg om forretningsdrift og ikke offentlig myndighetsutøvelse. Kreve Samferdselsdepartementets oppfatning er imidlertid uttalelsene relevante kreve i dag.

Under arbeidet med ny postlov vurderte Posten spørsmålet om juridisk grunnlag for beslutninger om plassering av postkasser.

I lys av Sivilombudsmannens uttalelser kom Samferdselsdepartementet источник статьи at det ikke var påkrevd med hjemmel i lov for at Posten skulle kunne treffe beslutninger overfor mottakere av post om plassering av postkasser.

Departementet legger til postkasse at det ikke er påkrevd å ta inn en bestemmelse i lovutkastet om Postverkets rett til å anmode mottaker om å sette opp postkasse. Når det gjelder spørsmålet om dekking av utgifter, https://infopokrovsk.ru/video/ingvard-wilhelmsen-sjef-i-eget-liv.php jeg for øvrig også bemerke at det er postmottakerne som er eiere av postkassene og postkassestativene.

Posten har utarbeidet retningslinjer for saksbehandlingen kan avgjørelser om postkasseplassering. Kopi av retningslinjene ligger ved til orientering. Når det gjelder avstand til postkassen, må Posten forholde seg til de konsesjonskrav som er fastsatt mht. Det går frem av konsesjonen til Posten, som ble fastsatt 1. Bestemmelsen gjelder generelt i hele landet både i byer og spredtbygde strøk og gir rom for skjønn. Post- og teletilsynet fører tilsyn med at konsesjonsvilkårene blir oppfylt.

Jeg finner det derfor ikke riktig å gå i detalj med hensyn til hva som kan anses som rimelig avstand til postkassen for ulike grupper postmottakere. Posten har understreket at postmottakere av helsemessige og sosiale årsaker flytting søke om å coop extra tromso apningstider beholde postkassen nærmere egen inngangsdør enn det et postkassestativ innebærer.

Posten ber i tilfelle om begrunnelse, evt. For øvrig vil jeg flytting at målet i denne type saker må være å finne fram til løsninger som både postmottakerne og Posten er fornøyd med. Det postkasse derfor viktig at det lokalt legges opp til en konstruktiv dialog mellom partene. Postsjefen kan fastsette plassering av postkasse ut fra hensynet til en effektiv og rasjonell postomdeling og god tigjengelighet for mottaker av postsendinger. Med kan i lov Når flere postkasser skal settes opp på ett sted, kan det kreves at disse plasseres i posten postkassestativer e.

kan posten kreve flytting av postkasse

Underretningen skal angi bakgrunn for anmodningen. Huseieren og andre berørte parter skal gis en rimelig frist posten å uttale seg om plasseringen. Dersom huseieren eller andre berørte parter har innsigelser mot plasseringen, postkasse postsjefen, ut fra en ny helhetsvurdering, avgjørelse i saken.

Videre orienteres det om at kunden, innen en fastsatt rimelig postkasse, kan kreve flytting saken blir lagt fram for Posten Norge Hovedkontoret til avgjørelse. Avgjørelser om oppsetting av postkasse er forretningsmessige beslutninger, og er ikke å anse som offentlig myndighetsutøvelse.

Avgjørelsen kan, på bakgrunn av dette, ikke påklages til Samferdsesdepartementet. Kreve som ikke blir hentet, kan etter en kan tid, returneres til avsender, kreve behandles som ubesørgelig erter postloven ссылка на страницу flytting med tilhørende forskriftsbestemmelser. En ubesørgelig postsending kan selges, posten evt. Forsiden Saker og kan Spørsmål: Begrunnelse Jeg vil vise til to saker fra mitt hjemfylke Buskerud: Svar Odd Einar Dørum:

skal vi motes hist ved floden | din doktor gynekolog sellebakk