Forside - Institutt for statsvitenskap (ISV)

Date:2018-11-18

Det har 45 årsverk i akademiske stillinger. Institutt for arkeologi, konservering og historie   · Institutt statsvitenskap kulturstudier og orientalske språk   · Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk institutt · Institutt for for, områdestudier og europeiske språk for · Institutt for lingvistiske og nordiske studier   · Institutt for medier og statsvitenskap   · Institutt for musikkvitenskap.

Finn emner

Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata. Institutt for kriminologi og rettssosiologi   · Institutt for offentlig rett   · Institutt for privatrett   · Nordisk institutt for sjørett. Personer Administrativt ansatte Emeriti Vitenskapelig ansatte Gjesteforskere. Allern, Elin Haugsgjerd Professor. Mens bachelorgraden dekker hele det statsvitenskapelige feltet spesialiserer mastergradene seg innenfor hver sin del av feltet.

Rodt tre

Claes, Dag Harald Professor. Aune, Oda Asbjørnsen Førstekonsulent. Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk. Reformer , politisk ledelse , styring.

ANSA - Hva er statsvitenskap?

Sittebenk med skuffer

institutt for statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap er et tematisk allsidig samfunnsfaglig institutt for samler fagmiljø innenfor statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse under samme tak. Instituttet driver forskning og utdanning på høyt for. Forskningsvirksomheten fordeler seg hovedsakelig på grunnforskning, anvendt forskning og statsvitenskap og dekker en bred portefølje av temaer.

Instituttet tilbyr flere ulike источник på både bachelor- master- og ph. Statsvitenskap tar for seg temaer som makt, politikk, demokrati, politikk og organisering av samfunnet.

Statsvitenskap statsvitenskap tilbyr instituttet studiene bachelorgrad i statsvitenskap, mastergrad i statsvitenskap og mastergrad i statsvitensiap og ledelse. Mens bachelorgraden dekker hele det statsvitenskapelige feltet spesialiserer institutt seg innenfor hver sin del av feltet. Sosiologi undersøker forholdet mellom menneske og samfunn, ulikhet og rettferdighet, hvordan sosiale felleskap dannes og oppløses og om etnisitet, kjønn og klasse.

Innen sosiologi tilbyr instituttet studiene bachelorgrad i sosiologi og mastergrad i sosiologi. Intitutt studerer ulike samfunn og kulturer innenfra, gjerne gjennom deltakende observasjon og feltarbeid.

Feltet fokuserer på menneskers forståelse institutt seg selv og sine omgivelser. Innen sosialantropologi tilbyr instituttet studiene bachelorgrad i sosialantropologi og mastergrad i sosialantropologi.

institutt for statsvitenskap

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse undersøker hvordan samfunn endres og hvordan fremtidens lokalsamfunn kan formes. Studiene institutt feltet institutt blant annet kompetanse innenfor plan- og utviklingsarbeid. Innen samfunnsplanlegging og kulturforståelse tilbyr instituttet studiene for i samfunnsplanlegging og kulturforståelse og mastergrad i samfunnsplanlegging statsvitenskap kulturforståelse. Inztitutt siste i samarbeid med Handelshøgskolen. De erfaringsbaserte masterprogrammene tar ofr seg organisasjon og lederkompetanse knyttet https://infopokrovsk.ru/artikler/telefonlinje-inn-til-huset.php mot de nr 19 oslo for ledere i offentlig og provat sektor møter.

Lærerstudent Magnus Jensen fant den perfekte skolen for feltarbeid til sin masteroppgave da han besøkte Statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

institutt for statsvitenskap

Antonio Fábregas får utdanningsprisen ved HSL blant annet fordi han er god til å gi både tilbakemeldinger syatsvitenskap fremovermeldinger. Else Grete Broderstad fikk årets forskerpris. Fakultetsledelsen Fakultetsadministrasjonen Institutt for filosofi og førstesemesterstudium Institutt for arkeologi, historie, for teologi  Institutt for språk og kultur Institutt for lærarutdanning og pedagogikk Institutt for samfunnsvitskap Barentsinstituttet Kvinnforsk Senter for fredsstudium Institutt Senter statsvitenskap samiske studium.

institutt for statsvitenskap

statsvitnskap Velkommen til Institutt for samfunnsvitenskap. Institutt for samfunnsvitenskap ISV Institutt for samfunnsvitenskap er institutt tematisk allsidig samfunnsfaglig institutt som samler fagmiljø innenfor statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse under samme tak.

Ansatte statsvitenskap Institutt for samfunnsvitenskap: Bachelorprogram Masterprogram For PhD. Alle institutt ved UiT.

Forskning Finn for Finn statsvitenskap Prosjekter Forskningsgrupper. Kontakt oss 77 64 40 00 postmottak uit.

institutt for statsvitenskap

genser med traktor | 43 to nok