Firda - Forvirring rundt bompenge-rekninga: – Skal vi finne oss i den nye faktureringsordninga?

Date:2018-11-13

Her er det internett som gjelder. Vårt råd til dem som er usikre; bruk gjerne www.

'+n.title+'

Så langt har Ventar forgjeves på brikke Det er også bilistar som trur dei har bestilt brikke og ventar på den, og som ikkje kan skjønne kvifor den ikkje dukkar opp. Kostnader knyttet til fakturering er en av de store postene i forbindelse med innkreving av bompenger. Da vil de få sin faktura fra de respektive selskapene som de har inngått avtale med.

Topp kebab notodden

Så langt har

Ford Ranger 2.8L PowerStroke

Skappelgenser barn 1 ar

Lesarbrev Viser til Firda avis, laurdag Firda sin journalist som skreiv innlegget, har henta inn driftssjef i Bergen Bompengeselskap AS, Grethe Kleppe, si forklaring på kvifor vi no får større rekningar for bompasseringar enn vi gjorde før Dei som berre passerer i Førdepakken med bergen på 30 passeringar per køyretøy, vil altså bompengeselskap tidlegare verte belasta med kr per månad», understrekar Kleppe.

Det er grunnen til at vi no får rekning på kroner i staden for bompengeselskap som vi fekk før Eg går ut frå at vårt bomselskap, Førdepakken Bomstasjon AS, er kjent med vanndrivende tabletter uten resept nye faktureringsordninga til Bergen Bompengeselskap AS — og har godkjent den. Sidan ikkje alle ser samanhengen mellom dei to faktureringsordningane, og eg har fått spørsmål om det, vil eg prøve å gje mi klargjering.

For å få rekninga på kr ,- til å vere i samsvar med passeringar av bomringen, er taket heva frå 30 til 45 passeringar forde betalingsperioden auka med 10 dagar ut over ein månad. Dette er ikkje i samsvar med avtalen vi hadde med Førdepakken, og er også feilaktig.

Dei 10 dagane ut over ein månad med berekna 15 passeringar kostar kr ,. Det er halve beløpet av det vi tidlegare betalte for ein heil månad. Og det kan umogleg vere rett. Det vil seie 90 passeringar for kroner. Viss dei to betalingsperiodane hadde vore frå Viss Bergen Bompengeselskap AS aukar betalingsperioden med 15 dagar страница over ein månad i staden for 10, så vil den nye faktureringsordninga ha same betalt inn beløp som den gamle over ein periode på tre månader.

Vil vi betale 3 x kr ,- eller 2 x kr ,-? Ingen har spurt oss, men Bergen Bompengeselskap har gjort slik som passar dei best — og som dei vil tene på i det lange løp — dersom dei ikkje endrar betalingsperioden. Den nye betalingsordninga er stille natt hellige 2016 16 bergen i samsvar med ordlyden i avtalen med Førde Bomselskap AS — med maks kroner ,- forde 30 passeringar i løpet av ein månad.

Dei to bomselskapa, Førdepakken Bomstasjon AS og Bergen Bompengeselskap AS, må og ta inn over seg at det svir meir for dei som sit trongt i det, å betale kr ,- i bompengar i staden for kr ,.

Skal vi finne oss i den nye faktureringsordninga til Bergen Bompengeselskap AS, eller skal vi gjere krav på å få attende den vi hadde før Og skal vi finne oss i at fakturabeløpet må overstige kroner før det blir sendt faktura? Denne grensa fører til at dei som er lovt at neste faktura vil bli redusert med det beløpet som er betalt for mykje, berre blir utsett og utsett til ei rekning minus til gode-beløpet overstig kroner. Dette vil og vere ein gevinst for bomselskapa.

Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir. Det eg og fleire med meg, har betalt dei to siste månadane er: Lik Firda på Facebook.

couscous salat med feta | planeten jorden