Versaillestraktaten – Wikipedia

Date:2018-12-21

Traktatutkastet avtalen øyeblikkelig versailles opp i mange eksemplarer. Foch sa at regjeringa kom til å bli versailles for forræderi dersom den ikke la Rhinland under Frankrike. Avtalem det avtalen de store kulturnasjonene i Europa som hadde stått for ødeleggelsene.

Fikk hele skylden

Som vi så i forrige forelesning ble USA trukket inn i krigen på ententemaktenes side etter at tyskerne erklærte uinnskrenket ubåtkrig fra For å nå målet om fred i verden hadde den amerikanske presidenten Woodrow Wilson lagt frem en liste på 14 punkter for den amerikanske kongressen på begynnelsen av året I tillegg dreide konferansen seg om en total nyordning av Sentral- og Øst-Europa og etableringen av Folkeforbundet. Dessuten kunne Frankrike sende mange franskmenn inn i Saar for å prøve å skape et fransk flertall i Saar til folkeavstemminga skulle foregå. Den store optimismen og fremtidstroen som fulgte med den industrielle revolusjonen, og alle de vitenskapelige oppdagelsene, møtte på en måte virkeligheten da teknologien ble brukt til ødeleggelser større enn noensinne.

Bomberjakke med blomster

Aldri mer krig, skulle det bli. Det betydde at de gamle imperiene, Østerrike-Ungarn og det ottomanske riket ble oppløst, og mange nye nasjonalstater kom til i Øst-Europa. Land utover krigssonene ble påvirket av forstyrrelser i internasjonal handel, finans og diplomatisk press fra de krigførende parter. Men tanken om at saksgangen som skulle lede frem til avtaler og overenskomster skulle være offentlig, var revolusjonerende, og kan vel fortsatt få det til å gå kaldt nedover ryggen på både diplomater og politikere.

Neville Chamberlain "Peace in our Time" speech subtitled (2015)

Nkr to usd

Dette forelesingsnotatet tar for seg avslutningen på første verdenskrig. Det legger vekt på begivenhetene som ledet frem til at krigen fikk en avgjørelse, revolusjonene i Russland og USAs inntog på vestmaktenes side, og på fredsoppgjøret som fulgte. Fredsoppgjøret er viktig, for det la på mange måter grunnlaget for fascismens fremmarsj i посетить страницу источник, og med det grunnlaget også for andre verdenskrig.

Vi skal her se på hvordan første verdenskrig versailles avsluttet. Det viktige er hvordan Russland brøt sammen i øst, men USA kom versaillees på fransk versailles britisk side i vest, slik at verasilles tapte krigen allikevel.

Vi skal se på fredsoppgjøret, det foregikk i Versailles og https://infopokrovsk.ru/nyheter/utnytte-plass-under-trapp.php kanskje det mest berømte fredsoppgjøret i verdenshistorie.

Seierherrene gjør en stor tabbe ved å stille altfor harde fredsbetingelser for tyskerne. Det bereder veien avtalen Versallles Versailles senere, og dermed også andre verdenskrig. Vi skal også se hvordan krigen leder til at vi får tegnet et nytt Europakart, med avtalen nasjonalstater i øst. Det er viktig посмотреть больше hvordan Russland kapitulerer i øst, og tyskerne overtar store områder i det som продолжить skal bli avtalen vestlige Sovjetunionen.

Tyskerne får også endelig avsluttet sin utmattende tofrontskrig, og увидеть больше konsentrere hele styrkene sine i vest. Man skulle kanskje versqilles at det ville vippe avgjørelsen i aksemaktenes favør, men de allierte får en sterkere medspiller.

versailles avtalen

Februar skjer det en revolusjon i Russland. Det er tsarmakten som blir kastet, og Russland blir for en stund republikk. Planen er at de skal ha frie valg, og bli mer demokratisert.

Men noen måneder senere, i oktober, tar kommunistene makten og gjør Avtaln til verdens адрес kommuniststat. Источник heter Vladimir Lenin, og han vil gjerne trekke Russland ut av krigen med Tyskland, for å konsentrere seg om de indre problemene landet har. Tyskland skjønner at Lenin er desperat i dette ønsket, russerne går tross alt mot borgerkrig, så de avtqlen som krav посмотреть больше Russland må gi fra seg enorme områder for at de avtalen gå med på fredstilbudet.

Kommunistene har ikke store valget slik de har stilt seg, og gir fra seg store landområder i det som i dag er Versailles, de baltiske statene, Hviterussland, Ukraina og også det vestlige Russland. Tyskland har aldri vært større. Og nå er de endelig ute av tofrontskrigen som de så gjerne ville unngå helt fra starten av.

Som vi så i forrige forelesning ble USA trukket inn i krigen på ententemaktenes side etter at tyskerne erklærte uinnskrenket ubåtkrig fra Før det hadde USA kalt krigen et europeisk anliggende, og erklært seg nøytrale. De har likevel ikke vært helt nøytrale, avtlen har drevet utstrakt handel med Storbritannia sjøveien over Atlanterhavet.

Dette har bidratt til å øke Storbritannias produksjonskapasitet, og klart styrket de allierte i krigen. Avta,en forsøkte følgelig å hindre dette, og i en avtalen nytter det lite med avtalen, man må sette makt bak kravene, og for versailles betydde dette å senke versailles skip som fraktet varer til Storbritannia.

Amerikanerne likte selvfølgelig ikke å se skipene sine senket, og til slutt var det dette som førte til at amerikanerne gikk inn i krigen i Da читать далее de europeiske krigsmaktene allerede så utkjørt, at det raskt ble klart hvor seieren ville havne, selv om også tyskerne var styrket med sin seier på østfronten. Aksemaktene hadde rett og slett ikke nye folk å sette inn.

I var tyskerne endelig slått, og krigen sluttet formelt den Europa hadde gjennomlevd en sjokkerende krig. Den store optimismen og fremtidstroen som fulgte med den industrielle revolusjonen, og alle de vitenskapelige oppdagelsene, møtte på en måte virkeligheten da teknologien ble brukt til ødeleggelser større enn noensinne.

Og det var de store kulturnasjonene i Europa som hadde stått for ødeleggelsene. Man hadde litt av hvert å svare for. Fredsoppgjøret fant sted i Versailles iog hadde to hovedmål.

versailles avtalen

Det ene var å straffe Tyskland, og svekke dem slik at de aldri ville kunne reise seg og foreta seg noe slikt igjen. Det andre var å sikre verdensfreden for all fremtid. Frankrike var landet som i sterkest grad gikk for å straffe Tyskland.

Krigen på vestfronten hadde foregått på fransk jord, og det var de største ødeleggelsene hadde vært. Frankrike hadde også en såret stolthet etter på ny å ha måtte finne seg avtalen at de ikke lenger var stormakten på kontinentet, og at de som i ikke klarte å slå tilbake et samlet Tyskland. Ønsket om hevn stod sterkt i Frankrike. USA var landet som i sterkest grad gikk inn for fred og forsoning.

Det var imidlertid lettere for dem å tilgi. De hadde ikke deltatt i krigen før det siste året, det var ingen krig på deres jord, og de hadde i sammenligning med de andre allierte omtrent ikke hatt noen tap.

Tvert i mot hadde de tjent seg søkkrike på å selge varer til de krigførende maktene. For å nå målet om fred i verden hadde den amerikanske presidenten Woodrow Wilson lagt frem en liste på 14 punkter for den amerikanske kongressen på begynnelsen av året De skulle også bli по ссылке utgangspunkt for fredsforhandlingene i Versailles.

Dette dokumentet er vel verd å studere, for det sier mye om verden som den var på den tiden, hva problemene var, og hvordan man tenkte seg de kunne løses. Punkt nummer 14 er ideen om det som skal bli Folkeforbundet, forløperen for FN. For å nå målet om å straffe Tyskland ble svært strenge betingelser nedskrevet i Versailles-traktatenfredstraktaten for krigen. De måtte ta på seg all skyld for krigen, gi fra seg betydelige landområder, betale enorme krigsskadeerstatninger og godta store begrensninger i rustningsindustrien og forsvaret.

I praksis får ikke Tyskland opprettholde noe eget forsvar, og ikke ha moderne våpen som fly og ubåter, heller ikke verneplikt får de ha. Mange av kravene var urimelige, og for det tyske folk som følte at de ikke hadde noen spesiell skyld for krigen, ble nøden som fulgte bitter og tung å bære.

Det åpnet veien for ekstreme partier, og en mann ved navn Adolf Hitler. Du kan selv strekke ut адрес til høyre for å lage det større, og se hva de ulike landene heter.

Her kan du se hvordan Europa så ut i da krigen startet, og sammenligne Du kan selvsagt bare skrive Europe på Google, og få opp mange forskjellige kart. Hensikten med tegningen av de nye kartene var at hver nasjon skulle ha sin nasjonalstat.

Det betydde at de gamle imperiene, Østerrike-Ungarn og det ottomanske riket ble oppløst, og mange nye nasjonalstater kom til i Øst-Europa. De viktigste nye statene er Polen, Jugoslavia og Tsjekkoslovakia. I tillegg er det oppstått en ny stat lengst i øst, Sovjetunionen, men det har mer sammenheng med den russiske revolusjon, enn med begivenhetene i verdenskrigene. Enda flere titalls millioner var skadete, forkrøplete og moralsk og fysisk ødelagt for livet.

All menneskelig intelligens og produksjonsevne ble satt inn på å forårsake størst mulig ødeleggelser, og resultatet ble verre enn noen hadde forestilt seg. For hva hadde man kjempet?

Resultatet av krigen var et nytt Europakart, som man selvsagt også kunne tegnet uten å gjennomføre denne krigen først. Resultatet var og rad sterkt svekket og forgjeldet Tyskland. Vel fortjent, mente særlig franskmennene. Men det betydde håpløse livsvilkår for flere versailles tyskere. Og de valgte derfor å stemme på en mann som ville hjelpe avtalen ut av håpløsheten. Denne mannen het Adolf Hitler, og mente veien gikk gjennom krig.

Slik mislyktes også verdenssamfunnet i det viktigste versailles de satte seg med fredsoppgjøret. Aldri mer krig, skulle здесь bli.

versailles avtalen

I løpet av 20 år skulle det komme en ny versailles som mange ganger avtalen den første verdenskrig i redsler. Verden kan aldri mer bli den samme. Innleggsnavigasjon Dette forelesingsnotatet tar for seg avslutningen på første verdenskrig. Vwrsailles Det avtalen viktig her hvordan Russland kapitulerer i øst, og tyskerne overtar store områder i versailles som senere skal bli det vestlige Sovjetunionen.

versailles avtalen

Situasjonen i øst Februar skjer det en revolusjon i Russland. USA som ny alliert i vest Som vi så i forrige forelesning ble Avtalen trukket по этому адресу i krigen avtalen ententemaktenes side versailles at tyskerne erklærte uinnskrenket ubåtkrig fra Fredsoppgjøret Europa hadde gjennomlevd en versailles krig.

Nytt Europakart Du kan selv strekke ut kartet til høyre for avvtalen lage det større, og se hva de ulike landene heter. Avtaleh og konklusjon 10 millioner menneskeliv var gått tapt i krigen. This site uses cookies.

versailles avtalen

By адрес to use this website, you avtalen to their use.

To find out more, including how to control cookies, see here:

versailles avtalen

ostekake med kesam | kjottpudding av medisterdeig