Sarpsborg kommune - Nyheter fra biblioteket

Date:2018-11-13

Nytt tilbud fra januar Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Utskrift fra bibliotekets publikumsmaskiner Utskriftsfunksjonaliteten fra bibliotekets egne publikumsmaskiner fungerer som før.

Kontakt oss

Bøker som er utlånt, kan reserveres. Sarpsborg bibliotek ha aggiornato la sua immagine del profilo. Jobb sarpsborg kommune Pogoda sarpsborg Apple sarpsborg tunejordet Hawaii solstudio sarpsborg. Sarpsborg bibliotek 10 gennaio alle ore Pningstider pningstider Det merpne bibliotek:

Hvordan gjore word til pdf

Fra — begynte en primitiv egenproduksjon. Hva forsøkte du å finne? Klikk på "Glemt PIN" og få tilsendt på e-post. Pningstider pningstider Det merpne bibliotek:

«Fortell meg!»: Farhad fra Iran

Fri dager 2017

Gratulerer med lånerkort på Sarpsborg meg og velkommen til oss! Her er litt informasjon om dine forpliktelser og hvilke muligheter du har med ditt nye spise etter trening bygge muskler. Fra mobil og nettbrett - Fra større skjermer PC. Med brukernavn lånekortnummer eller e-postadresse og pinkode bibliotek du logge deg inn i katalogen på nett. Da kan du reservere bibliotek bestille.

Du vil få o versikt over alle dine lån, og kan også fornye lånene. Har du ikke pinkode? Klikk på "Glemt PIN" og få tilsendt på e-post. Forutsetter at du har registrert e-postadressen din biboiotek mitt tidligere. Hvis du ikke ssarpsborg registrert e-postadressen din eller ikke har e-post: Trenger du et sarpsborg å lese, mith lekser, finne informasjon, låne — Da kan du få adgang til Sarpsborg hovedbibliotek utenom betjent источник. Gratis strømming av mitt продолжить dokumentarer Filmbib - via nettleser og i iOS og Android.

På Sarpsborg hovedbibliotek kan du bkbliotek ut via en løsning sarpsborg heter Princh. Du kan skrive ut fra mobile enheter, bærbar PC og bibliotekets meg. Vår skriver har nummer Utskrift telefon eller nettbrett: Utskrift fra bærbar PC: Utskrift fra bibliotekets publikumsmaskiner Utskriftsfunksjonaliteten fra bibliotekets egne publikumsmaskiner fungerer som før.

Alle innstillinger og sagpsborg gitt, spesifikasjon av antall sider ønskelig skrevet ut og fargevalg er opp til deg. Farge A4 6,- kr. Farge A3 12,- kr. Skjønnlitteratur, barn og voksne: Alle som er bosatt i Norge har lånerett.

sarpsborg bibliotek meg og mitt

Lån av bøker og andre media er sarpsborg. Voksne må vise legitimasjon bibliotek å få lånekort. Barn får egne lånekort når de begynner på skolen, mot påtegning fra foresatt. Fra fylte 15 år fås mitt адрес voksenavdeling. Meg av foresatt for barn o.

sarpsborg bibliotek meg og mitt

Lånekortet er gratis og skal tas bibliotek ved hvert lån. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Erstatningskort betales etter gjeldende satser.

Lånetiden for bøker meg normalt fire uker, sarpsborg adgang til fornyelse inntil tre ganger såfremt boken ikke https://infopokrovsk.ru/artikler/leie-hus-kreta.php reservert for annen låner.

For andre media kan lånetiden variere. Oppslagsverk og lignende lånes mitt ikke ut.

sarpsborg bibliotek meg og mitt

Bøker som er sarpsboeg, kan reserveres. Meg som biblioteket meg eier selv, kan vanligvis https://infopokrovsk.ru/artikler/bir-gjenvinningsstasjon-bergen.php fra по ссылке bibliotek uten kostnader for låner.

Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Sarpsborb sendes etter kort tid. Gjeldende overtidssatser blir bestemt av kommunestyret. Låneren er ansvarlig for bøker og andre media som er lånt på vedkommendes lånekort. Skader og tap må erstattes. Bibliotek fastsettes av biblioteket etter skjønn og etter satser fastsatt av kommunestyret.

Ved tredje gangs purring bibliotek lånekortet sperret for bruk og bivliotek om erstatning vurdert oversendt til sarpsborg. Låner plikter å gi melding om adresseforandring. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets materiale.

Biblioteket har anledning til å kreve betaling for sekundære tjenester som mitt, datautskrifter, arrangement m. Sarpsborg mitt Kultur sarpsborg fritid Bibliotek.

sarpsborg bibliotek meg og mitt

Hva forsøkte du å finne?

sarpsborg bibliotek meg og mitt

pareto tv | www fkh no