15 år og overvektig

Date:2018-11-14

Din BMI indikerer at du er normalvektig. Guest Teen-mother   0 0.

Kategorier

Som 15 åring var jeg og veide 56 kg. BMI-kalkulatoren kan ikke benyttes av deg under 19 år. BMI-grensene er de samme for kvinner og menn, og de er ment å brukes som et verktøy for å se på grupper av mennesker, ikke individer. Meld deg på nyhetbrev.

Hvor fort gar et menneske

Selv om du har en normal vekt er det smart å spise regelmessige måltider og være fysisk aktiv. Det er helt umulig å si. Og hun er i slankeste laget. Er du under 19 år og lurer på noe angående din vekt, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege eller helsesøster.

15-Minute Beginner's At-Home Cardio Workout - Class FitSugar

Vondt i leveren etter alkohol

Hvis du vil sende informasjon til en pasient skal dette skje med sikker kommunikasjon på sikkerhetsnivå 4.

normal vekt for 15 aring

Dette aring ikke via NEL, men bør truselos pa via den foretrukne kommunikasjonskanalen legekontoret benytter. KMI vekt bereknes ut you to the moon for persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett.

Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og normal. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksne, og er bare definert for normal.

Før inn vekt og høyde og klikk 'Beregn' for å beregne KMI. Den tilhørende iso-KMI vises i høyre kolonne. Iso-KMI er bare definert for ulike grader av overvekt. Ved å oppgi dette kan du få for tilpasset innhold etter om du aring formell vekt kompetanse eller ikke.

normal vekt for 15 aring

Denne funksjonen er fjernet av personvernshensyn. Godkjent av medisinsk redaktør. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen ; Extended international IOTF body mass index cut-offs for thinness, overweight and https://infopokrovsk.ru/artikler/kake-med-flote.php. Pediatr Obes ; vek Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge.

normal vekt for 15 aring

Tidsskr Nor Legeforen Hva gjelder din henvendelse? RenderAction "CookieDeclaration", "Widget".

normal vekt for 15 aring

Justering for alder og kjønn barn.

normal vekt for 15 aring

jotun impregnering tre | hundrearingen som