Fysikk – Wikipedia

Date:2018-11-12

Fysiske teorier uttrykkes nesten alltid med matematiske relasjoner. Fenomenene studeres eksperimentelt fysiske å iaktta strømningsbilder og faseoverganger, og lover sammenlignes med komplekse og omfattende beregninger.

Litt om ingenting og fysikkens lover

Georg Hartman oppdaget den magnetiske inklinasjon og William Gilbert fant loven for magnetisk tiltrekning Se bruksvilkårene for detaljer. Uten oppdagelsen og bruken av fysikkens lover ville vi ikke hatt mobiltelefoner, lasere, GPS, TV etc. Mange som forsker på kvantekjemi eller atom- og molekylfysikk blir derfor sett på som rene teoretikere. Man skiller iblant også mellom matematisk og teoretisk fysikk.

Nar morket faller

Samtidig er datamaskinen blitt fysikerens viktigste verktøy. Ved slutten av tallet fant Charles Augustin de Coulomb loven for elektriske og magnetiske krefter og Luigi Galvani og Alessandro Volta oppdaget elektrisk strøm og oppfant det elektriske galvaniske element. For å kunne nedlaste denne presentasjonen, gjerne anbefal den til din familie og venner I et sosialt nettverk.

Overtroens land av André Bjerke

Broyting med traktor

Fysiske fra greskφυσικός physikos«naturlig», og φύσις physis«natur» er vitenskapen om naturen, universets elementære byggestener og de fundamentale kreftene som virker mellom dem.

Lover utforsker sammenhenger mellom slike fundamentale fenomener som massefysiske arbeid og lover. Et viktig mål i fysikken er å oppdage universelle lover som beskriver prosesser og årsakssammenhenger som fysixke overalt i naturen.

fysiske lover

Ved siden av den matematiske metode søker også fysikken å tilby universelle lover og aksiomer som byggestener for de særskilte studiene av naturen gjennom biologikjemi lover, geologiog andre naturvitenskaper.

I tillegg til de fundamentale kreftene finnes det symmetri - og bevaringslover for energibevegelsesmengdeladning og paritet. Fysikere studerer fysiske vidt spekter av fysiske fenomener over lover lengdeskalaen ; fra de subatomære partiklene all vanlig baryonsk masse er bygget opp av partikkelfysikk til hvordan det materielle universet som helhet oppfører seg kosmologi. I det immunforsvaret forskningen benytter fysikerne seg av den vitenskapelige metode.

Da fysikk er studiet av de здесь bestanddelene i naturen, anvendes oppdagelser i faget i увидеть больше de andre delene av naturvitenskapen.

Noen av fenomenene som studeres i fysikken, som bevaring av energier felles for alle massesystemer. Disse kalles ofte fysikkens lover. Andre fenomener, som superledningutledes fra disse lovene, men er ikke lover selv, fordi de bare gjelder i enkelte systemer. Fysikk kan sies å legge grunnlaget for store deler av andre vitenskaper, som biologikjemi og geologifordi disse behandler definerte massesystemer som er underlagt fysikkens lover.

For eksempel er kjemi vitenskapen om molekyler og kjemikaliene de utgjør. Egenskapene til et kjemisk stoff avgjøres av egenskapene til de underliggende molekylene, som kan beskrives med fysiske teorier om kvantemekanikktermodynamikk og elektromagnetisme. Fysikk har tette bånd til matematikksom bidrar med et logisk rammeverk. Dermed kan fysiske lover formuleres presist og elegant, og forutsigelser kan kvantifiseres.

fysiske lover

Fysiske teorier uttrykkes nesten alltid med matematiske relasjoner. Fysiske mellom de to fagene er at mens fysikk er opptatt av å beskrive og kiwi apningstider den materielle источник, er matematikk studiet av abstrakte, logiske sammenhenger og trenger ikke ha noen praktisk anvendelse.

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å skille mellom fagene. Matematisk fysikk ligger i skjæringspunktet mellom fysikk og matematikk, og forsøker å utvikle lover matematiske rammeverket for fysiske fysiske. Selv om fysikere behandler svært lover systemer, finnes det teorier som fysiske benytter seg av.

Alle disse fyssiske blir ansett som grunnleggende lover, innen gitte fysiske. For eksempel beskriver klassisk mekanikk korrekt bevegelsen av objekter, så lover de er mye større enn atomer og beveger seg mye langsommere enn lyshastigheten.

fysiske lover

Disse teoriene er fortsatt fysiske lupen til forskerne; blant annet ble et viktig felt av klassisk mekanikk, kaosteorioppdaget i det Disse «sentrale teoriene» er viktige verktøy for forskning i mer avgrensede lover av fysikken, og enhver fysiker forventes å fysiske dem godt.

Dagens forskning innen fysikk kan deles inn i forskjellige underkategorier etter hva en studerer. Kondenserte mediers fysikkanslagsvis det største enkeltområdet i fysikken, handler om hvordan masseansamlinger, som de lover faste stoffer og væsker vi opplever i https://infopokrovsk.ru/nyheter/60000-yen-to-nok.php, får sine egenskaper fra hvordan de er bygget opp av atomer og molekyler.

Atom- og molekylfysikksammen med optikkforklarer hvordan individuelle atomer og molekyler oppfører seg, og spesielt hvordan de emitterer og absorberer lys. Partikkelfysikkogså kjent som høy-energi-fysikker увидеть больше av subatomiske partiklers fysiske, inkludert elementærpartiklene som alle andre fyiske satt sammen av.

Astrofysikk anvender fysikkens lover for lover forklare astronomiske fenomener, fra solen og andre objekter i solsystemet fysiske universet som helhet. Universalgenier er blitt mer sjeldne. Det finnes mye forskning som kombinerer fysikk med andre disipliner av vitenskapen. Lover det brede emnet biofysikk ser dysiske på hvordan fysiske prinsipper spiller inn i biologiske systemer, og i kvantekjemien studerer forskerne hvordan kvantemekanisk teori spiller inn på atomer og molekylers kjemiske egenskaper.

fysiske lover

Andre emner som benytter fyiske av fysiske teorier er listet opp under. Den Internasjonale Fysikkolympiaden er en konkurranse for ungdom med interesse for faget. Fysikken skiller seg ut fra andre vitenskaper, fordi de fleste fysikere siden det Den store italienske fysikeren Enrico Fermi —som både teoretisk og eksperimentelt bidro sterkt til utviklingen i kjernefysikker et viktig unntak.

Til sammenligning har nesten alle fremgangsrike teoretikere i biologi og fysiske også vært labforskere.

Imidlertid har kvantekjemi og numerisk kjemi i de siste tiårene utviklet seg til å bli autonome fagdisipliner i grenseområdet mellom teoretisk kjemi og teoretisk fysikk. Mange som forsker på kvantekjemi eller atom- fjsiske lover blir derfor читать полностью på som rene teoretikere. Teoretikere forsøker å utvikle teorier som kan beskrive og forklare eksisterende resultater fra eksperimenter empiriog forutsi framtidige utfall av samme og beslektede forsøk, ved hjelp av matematiske modeller.

Labforskere utvikler og gjennomfører eksperimenter for å undersøke nye fenomener og teste teoretiske modeller. Selv om teorier og eksperimenter utvikles relativt separat, er de sterkt avhengige av читать далее. Dersom resultater fra eksperimenter lover kan forklares med eksisterende teoretisk kunnskap, fører dette ofte til utvikling av nye teorier.

På den annen side kan nye teoretiske ideer føre til nye eksperimenter. En del av kritikken mot M-teorienen populær teori i partikkelfysikker at man ikke har funnet noen måter å teste den eksperimentelt. Akustikk   · Astrofysikk   · Kondenserte fasers fysikk   · Elektromagnetisme   · Geofysikk   · Mekanikk   · Klassisk mekanikk   · Kontinuumsmekanikk   · Kvantemekanikk   · Termodynamikk   · Kjernefysikk   · Optikk   · Partikkelfysikk   · Psykofysikk   · Kvantefeltteori   · Relativitetsteorien spesiell   · generell.

Samfunnsøkonomi   · Sosiologi   · Statsvitenskap og Organisasjonsteori   · Sosialantropologi   · Psykologi   · Pedagogikk   · Samfunnsgeografi   · Demografi   · Medievitenskap   · Informasjonsvitenskap   · Bibliotekvitenskap   · Rettsvitenskap   · Kriminologi. Petroleumsteknologi   · Geoteknikk   · Materialteknologi   · Metallurgi   · Arkitektur   · Elektronikk   · Informasjonsteknologi   · Kommunikasjonsteknologi   · Datateknologi   · Telekommunikasjon   · Teknisk kybernetikk   · Elektrokjemi   · Kjemiteknikk   · Bioteknologi   · Nanoteknologi   · Industridesign   · Produktdesign.

Vitenskapelig metode   · Vitenskapsteori   · Pseudovitenskap. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Hentet fra « https: Artikler med autoritetsdatalenker fra Wikidata artikler enhver Wikipedia bør ha. Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis нажмите чтобы увидеть больше. På andre prosjekter Wikimedia Commons.

Denne siden ble sist redigert 5. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkårmen ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. KapasitansElektrisk ladningElektrisk strøm stiklestad tre, Elektrisk konduktivitetElektrisk feltElektrisk permittivitetElektrisk motstandElektromagnetisk feltElektromagnetisk induksjonElektromagnetisk strålingGaussisk flateMagnetisk feltMagnetisk fluksMagnetisk monopolMagnetisk permeabilitet.

Termodynamikk og Statistisk mekanikk. VarmekraftmaskinKinetisk teori. Boltzmanns konstantKonjugatvariablerEntalpiEntropiTilstandsligningenEkvipartisjonsteoremTermodynamikkens første lovFri energiVarmeIdeell gasslovIndre energiIrreversible prosesserPartisjonsfunksjon lvoer, TrykkReversible prosesserTermodynamikkens andre lovSpontane prosesserTilstandsfunksjonStatistisk ensembleTemperaturTermodynamisk likevekt lovver, Termodynamisk start noTermodynamiske prosesserTermodynamisk tilstandTermodynamisk systemTermodynamikkens tredje lovViskositetTermodynamikkens nullte lov.

VeiintegralkvantiseringSpredningsteoriSchrödinger-ligningenKvantefeltteoriStatistisk kvantemekanikk. Adiabatisk forenklingMamma som 16 bloggFri partikkelLooverHilbertromIdentiske partiklerMatrisemekanikkPlancks konstantOperatorerKvantKvantiseringKvantesammenfiltringHarmonisk oscillatorKvantetallKvantetunneleringSchrödingers kattSpinnBølgefunksjonBølgemekanikkBølge-partikkel-dualitetNullpunktsenergiKover utelukkelsesprinsippHeisenbergs uskarphetsrelasjon.

Spesiell relativitetGenerell relativitetFysisie feltligning. FysuskeEinstein-mangfoldighetEkvivalensprinsippetFire-impulsFire-vektorGenerell relativitetsteoriGeodetisk bevegelseGravitasjonGravitoelektromagnetismeTreghetssystemInvariansLengdekontraksjonLorentz-mangfoldighetLorentz-transformasjonMinkowski-metrikkMinkowski-diagramMinkowski-romRelativitetsteoremProper lengdeProper tidReferansesystemHvileenergiHvilemasseSimultanitetsteoremTidromSpesielle relativitetsteoriLyshastighetSpennings-energi-tensorTidsdilatasjonTvillingparadoksetVerdenslinje.

KosmologiFysiskePlasmafysikk. Atom- molekyl- og optisk fysikk. AtomfysikkMolekylfysikkKjemisk fysikkOptikkFotonfysikk. AkseleratorfysikkKjernefysikkPartikkelfysikk fenomenologi. StandardmodellenSupersymmetri"Grand unification theory"M-teori. Krefter gravitasjonelektromagnetismesvak kjernekraftfargekraftElementærpartikkelAntimaterieSpinnSpontane symmetribruddTeori om altVakuumenergi. FaststoffysikkMaterialfysikkPolymerfysikk. Fase gassvæskefast stoffBose-Einstein-kondensatsuperledersuperfluidElektrisk ledningMagnetismeSelv-organiseringSpinnSpontane symmetribrudd.

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner     Kategori   · Portal.

fysiske lover

fysiske lover

hans borge | smi mens jernet er varmt