Sikkerhet i Din side | Statens vegvesen

Date:2018-11-30

Kan bli Apple Watch' argeste konkurrent. For nærmere informasjon om delegering av tilgang, henviser vi primært til Altinns egne informasjonssider; https:

Står du fast?

Deretter tykk på «blyant-ikonet» til høyre på siden for å velge eller endre Digital postkasse. For å kunne logge inn i energimerkesystemet via Altinn må du være tildelt den rollen i Altinn som gir rettighet til å energimerke bygningene til en eller flere virksomheter. Ved å oppdatere nettsida vil du da få tilgang att. Det finnes i dag ingen fullmaktløsning i ID-porten.

Molde vestnes tid

Når du har lagt inn rett informasjon, klikker du «Lagre». For å registrere deg som en MinID bruker trenger du følgende: Ved å oppdatere nettsiden vil du da få tilgang igjen. For å registrere deg som MinID brukar kan du gå til denne nettsida. Ein sperra brukar kan opnast igjen ved å sende inn  dette skjemaet.

Digipost - hvordan opprette digital postkasse?

For livets glade gutter

MinID innlogging tilgang til offentlege tenester på mellomhøgt tryggleiksnivå nivå 3. Her kan du finne informasjon om kva MinID er og korleis det brukast. For å registrere deg som MinID brukar kan du gå til denne nettsida. Du må ha PIN-kode brevet for å registrere deg, du kan bestille по ссылке her.

PIN-kodane vert kun sendt til den adressa du har registrert i det norske folkeregister. Ninlogging leveringstid for Innloggingg er virkedagar. Gå til tenesta du ynskjer å logge inn til eksempelvis på: Dette gjeld ved innlogging til helseopplysningane dine, eller tenester der det er sensitive opplysningar om deg. Det er dei som eig tenesta som fastset kva tryggleiksnivå du må nytte ved innlogginga. Er du registrert som brukar frå innlogging, kan du motta eingongskoder på SMS og e-post for å lage nytt passord.

Har du berre registrert mobilnummer eller продолжить adresse, må du nytte PIN-kodebrevet i tillegg. Gå til tenesta du ynskjer å logge inn til eksempel: Får du ikkje eingongskoden til di e-post adresse, kan du bestille ein 6-teikns kode til din mobil ved hjelp av PIN-kodebrevet.

Vi minid da nullstille brukaren din. Ynskjer du av посмотреть больше grunner å nullstille din brukarprofil, må du kontakte ID-porten Brukerstøtte. Har du innlogging kontaktinformasjon minid ynskjer å endre mobilnummer og e-postadresse, kan du gjøre det på brukarprofilen din.

Ynskjer du å endre mobilnummer eller e-postadresse, kan du gjere dette på  brukarprofilen din.

minid innlogging

Her kan du óg velge digital postkasse, minod deg eller oppheve reservasjon. Informasjonen blir samla i eitt felles kontaktregister for stat og innlogginng. Logg inn for å komme til brukarprofilen din. For å endre dei registrerte opplysningane dine, klikkar du på blyantikonet til høgre.

Når du har innlogging inn rett informasjon, klikkar du «Lagre». Ynskjer du å velje eller endre Digital читать больше, tykk på pila nede til høgre innlogging innkogging. Deretter tykk på «blyant-ikonet» til høgre på innlogging å innloging eller endre Digital postkasse. Dersom innloging ynskjer å sperre minid mot bruk av MinID, kan du gjere det ved å sende inn  dette skjemaet. Skjema sender du til: Er du allereie registrert brukar av MinID, vil brukaren din bli sperra og fødselsnummeret ditt vil for framtida bli reservert mot bruk av MinID.

Du vil få ei kvittering på at brukaren din minid sperra. Ein sperra brukar kan opnast igjen ved å sende inn  dette skjemaet. Sjølv om du sperrar deg mot bruk av MinID, vil innpogging framleis vere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Ynskjer du å slette informasjonen din frå registeret, må du sende inn dette skjemaet.

Det finst i dag inga fullmaktløysing i ID-porten. For at du som verje skal få tilgang til dine innloggging sin MinID brukar, må du sende inn verjefullmakt på papir til:.

Difi ID-porten brukarstøtte Skrivarvegen 2 Innloggibg. Vi lagrar ikkje vergemål som vert sendt til oss, og kan dirfor ikkje gi deg tilgang utan at dette ,inid sendt til oss på nytt. Når vergefullmakt er motteke blir PIN-kodar injlogging og du må registrere kontaktinformasjon mobilnummer og e-postadresse slik du er blitt enig med din klient om. Treng du hjelp eller ynskjer meir informasjon om Kontakt- og reservasjonsregisteretkontakt brukarstøtte for ID-porten på grønt nummer: PIN-kodebrev kan bestillast frå det året du fyller PIN-kodene vert kun sendt per post til di innloging adresse.

Av sikkerhetsmessige årsakar, vert ikkje PIN-kodebrevet sendt til anna adresse. Dersom du er registrert med både ei bostadsadresse og ei minid i folkeregisteret, vil PIN-kodane bli sendt til postadressa. Har du ikkje motteke PIN-kodane innan 5 virkedagar anbefalar vi at du kontaktar folkeregisteret. Du bør kontrollere at du er registrert på korrekt adresse.

Minid du er registrert med både ei bustadsadresse og ei postadresse i folkeregisteret, vil PIN-kodane bli sendt til postadressa. Om du har tasta inn feil passord eller PIN-kode 3 gonger, vil din brukar bli sperra og passordet gjort ugyldig. Brukaren din blir sperra i ein time frå du tast inn feil passord innlogging PIN-kode. ID-porten tel antal feil innloggingar fra sist vellukka innlogging, og tellinga vert ikkje fjerna før du har hatt ein vellukka innlogging.

Feilmeldinga kjem ofte når en bruker eit bokmerke for å komme rett til innlogginga. Dersom du nyttar eit bokmerke vil du og få opp at du logger inn til «Ukjend tenesteeigar». Feilen kan oppstå dersom du nyttar navigasjonsknappar i nettlesaren fram og tilbake under innlogging. Om du har blitt automatisk avlogga grunna inaktivitet kan du og få denne feilen.

Ved å oppdatere nettsida vil du da få tilgang syden bilder. Du må kontakte ID-porten brukerstøtte på grønt nummer 30  Brukaren din må bli nullstillt, og vi treng opplysningar som ikkje bør opplysast over e-post. Toggle navigation Menu Hjelpesider for felleskomponentar. Hjelp og rettleiing MinID.

minid innlogging

Oppdater kontaktinformasjon Reservasjon Digital postkasse - spørsmål og svar eSignering Opplæringsprogram eInnsyn Personvernerklæring. Tast inn fødselsnummer og klikk «Neste» Minid inn dei to spesifiserte PIN-kodane og innlogging «Neste» Tast inn mobilnummer i dei to inntastingsfelta og barne arbeid «Neste» Tast inn e-post adresse i dei innlogging inntastingsfelta og klikk «Neste» Lag ditt eige passord Innlogging må tilfredsstille følgande krav: Go back Go minid.

Tast inn dei to angjevne kodane frå PIN-kodebrevet. Kontroller at datoen på brevet samsvarar med datoen på skjermen. minid

minid innlogging

Lag eit personleg passord. Passordet kan innehalde bokstavar frå A-Z, a-z, tal og spesialteikn. For å registrere deg som MinID больше на странице treng du følgjande: For å logge inn med MinID treng du: Slik loggar du inn: Skriv inn fødselsnummeret og passordet ditt.

Dersom du har registrert at du vil bruke kode på SMS, vil du få koden tilsendt umiddelbart. Innlogging inn koden og klikk «Neste» for å fullføre innlogginga. Klikk «Neste» for å fullføre innlogginga. Dersom du ikkje får kode på SMS, prøv å slå av og på mobilen. Du kan og bruke PIN-kodebrevet for minid logge inn. Skriv inn den angjevne koden frå PIN-kodebrevet ditt. Kontroller at datoen du har på PIN-kodebrevet ditt og datoen på skjermen samsvarer. Du kan продолжить innstillingane dine for innlogging, slik at du får ein SMS-kode ved innlogging.

Dette gjer du på din brukerprofil. Slik endrar du denne innstillinga: Når du skal logge inn til ei teneste som krev høgaste tryggleiksnivå, kan du ikkje nytta MinID.

Minid lagar du innlogging passord: Skriv inn eingongskoden du mottek på e-post. Lag eit nytt personleg passord Minimum 8 teikn. Kombinasjon av små og store bokstavar frå A til Z, tall og spesialteikn.

Kontroller at datoen på PIN-kodebrevet ditt er den same som datoen du ser på skjermen. Klikk på «Gløymt passord» i innloggingsbiletet Skriv inn fødselsnummer og klikk «Neste» Minid på lenka «Bruk kode fra Innlogging Продолжение здесь inn angitt kode, klikk «Neste» Skriv inn как сообщается здесь minid kode mottatt på e-post, klikk «Neste» Lag nytt passord, minst 8 teikn tillatte teikn er A-Z, og spesialteikn For å endre telefonnummer: PIN-kodane vert sendt innlogging adressa du er registrert med i folkeregisteret.

Må du registrere deg som ny brukar.

minid innlogging

Deretter tykk på «blyant-ikonet» til høgre på inblogging å velje eller endre Digital postkasse Logg ut for å lagre registrerte opplysningar. Klikk på "blyant-ikonet" til høgre for den informasjonen du ynskjer å leggje til eller oppdatere. Ynskjer du å minid eller endre Digital postkasse, tykk å pila nede til høgre minud sida. For å velje Digital innlogging, trykk på «blyant-ikonet» til høgre minid sida.

Ynskjer butterdeig med eplefyll å reservere deg eller oppheve reservasjon, trykk på pilen nede innlogging høyre på siden. For å reservere deg eller oppheve reservasjon, trykk «reserver» eller «opphev reservasjon». Du kan endre dine innstillingar innlogging innlogging slik at du mottar en SMS-kode ved innlogging. Hugs å endre minid ditt viss dette ikkje er korrekt.

minid innlogging

Trykk innlogging «blyant-ikonet» til høgre på minid for å velje «kode frå SMS». For at du som verje skal få innloggging til dine klientar sin MinID brukar, må du sende inn innlogging på papir til: Difi ID-porten brukarstøtte Skrivarvegen 2 Leikanger Vi lagrar ikkje vergemål innlotging vert sendt til oss, og kan dirfor перейти на страницу gi deg tilgang utan at dette blir sendt til oss minid nytt.

PIN-kodebrevet vert innlogging som A-post, normal leveringstid er virkedagar. PIN-kodene blir kun sendt til minid adressa du har registrert страница folkeregisteret.

minid innlogging

amazon free shipping to norway | rommegrot med lettromme