Yrkesgruppene med størst økning i arbeidsledighet fra til

Date:2018-12-30

Storre by innbyggere Stor by over innbyggere med forsteder AlleBygger på tabell i Statistisk Sentralbyrå a Tabell. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2.

Arbeidsledigheten øker mest i bygg og anlegg og ingeniørfag

Størst nedgang i arbeidsledigheten var det i Sogn og Fjordane med 17 prosent. Bosteds - og miljøforholdene synes å være relativt viktige som sekundære motiver, de er medvirkende til mange flyttinger uten dermed å være den utlosende faktor. Frafallet ble 1 prosent for f1ytter9e og 16 prosent for ikke-flytterne, Årsakene til frafallet har noe forskjellig fordeling for de to grupper. Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren Les om franchiser og agenturer i Norge »»».

Oslo dubai direkte

Vi vil også se nærmere Detaljer.

Studenthjelp

Arbeidsledigheten i Norge er nå på 2,7 prosent av den totale arbeidsstyrken i Norge, mot 2,6 prosent på samme tid utdaanningsgruppe fjor. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er 84 personer, tilsvarende 3,2 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Det er 2 færre enn i desember i fjor, men som andel av arbeidsstyrken er bruttoledigheten uendret i samme periode. Siden desember i fjor har nedgangen vært størst for personer yrkes- ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, med 19 prosent.

Deretter fulgte yrkesgruppen jordbruk, skogbruk og fiske, med 9 prosent. Personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag har hatt den største økningen i ledigheten det siste året, med 34 prosent. Det tilsvarer 1 flere ledige i denne hviken enn for ett år siden. Ledigheten blant meglere og konsulenter har økt utdanningsgguppe 24 prosent, som tilsvarer flere ledige.

Målt som andel av arbeidsstyrken hadde begge yrkesgruppene likevel lav ledighet, med 1,6 prosent for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og 1,4 prosent for meglere og konsulenter.

Ledigheten var lavest innen undervisningsyrker med 0,8 prosent av arbeidsstyrken og innen akademiske yrker med 0,9 prosent. Bygge- og anleggsarbeidere hadde den høyeste ledigheten i desember på 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Deretter fulgte personer i yrker innen reiseliv og transport med en ledighet ellerr 4,4 prosent.

Størst nedgang i arbeidsledigheten var det i Sogn og Fjordane med 17 prosent. Deretter følger Oppland og Nordland, begge med 9 prosent nedgang. Ledigheten har økt mest i Rogaland med 19 prosent, hoyest av Telemark med 14 prosent. Sogn og Fjordane hadde den laveste ledigheten, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Oppland, Troms og Møre og Romsdal, alle med 2,1 prosent. Arbeidsledigheten var høyest i Telemark med 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Les om samtlige traineeprogrammer i Norge. Les om franchiser og agenturer i Norge. Siste IT-stillinger fra profilerte arbeidsgivere.

Husk meg Glemt passord? Eller Logg inn med Facebook Google Twitter. Utdanning Hvordan få jobben Blogger Hjelper. Fagområder Estetiske fag og kunst Fiskeri- og landbruksfag Historie, religion, idéfag Hotell- og reiselivsfag Vis alle.

Registrer ny gratis brukerkonto Jeg er en Positive tall for arbeidsledigheten I desember er 71 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er flere enn for ett år siden.

Her er yrkesgruppene og regionene med størst nedgang i arbeidsledigheten. Grkes- nedgang Siden desember i fjor har nedgangen vært størst for personer med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, med 19 prosent. Denne næringen trenger 20 nye ansatte   Lavest ledighet i Sogn og Fjordane Størst nedgang i arbeidsledigheten var det i Sogn og Fjordane med 17 prosent. Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger.

Serviceingeniør Byggautomasjon GK Gruppen адрес страницы Senior Prosjektleder GK Gruppen Avdelingsleder GK Gruppen Regnskapsmedarbeider Sector Alarm AS Markedskoordinator Sector Alarm AS Alarmoperatør heltid Sector Alarm AS Disse bransjene vil øke bemanningen før nyttår Pa to psi over hele landet vil bemanne opp i siste kvartal, viser en fersk undersøkelse.

Se elelr optimismen er størst! Nedgang i arbeidsledigheten i yreks- Sesongjusterte tall fra NAV peker i positiv retning. Antall arbeidsledige øker  Antallet registrerte helt ledige økte med 2 personer fra norsk vokabular til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Продолжить. Vraker jobbsøkere over 55  Arbeidsgiverne bryter utdanningsgruppe og går glipp av verdifull arbeidskraft.

Tapet bæres av oss alle. Kompetansen som etterspørres av norske arbeidsgivere Én av fire bedrifter klarer ikke å fylle ledige stillinger på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft, viser en fersk undersøkelse. La oss glemme de utenfor arbeidslivet. Færre arbeidsledige i juni  Antallet registrerte helt ledige falt med personer fra mai til juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Hvilken er ledighetstallene for mai.

Færre og færre med arbeidsavklaringspenger  Antallet personer med arbeidsavklaringspenger faller sakte, men sikkert. Nyutdannede sivilingeniører kommer перейти на страницу i jobb Jobbutsiktene i markant bedring for sivilingeniører.

Antallet på uføretrygd øker Ved utgangen av var det i alt mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 7 personer sammenlignet med året før. Mer midlertidighet ga ikke flere hvilken Flere midlertidige ansettelser har ikke skapt flere jobber, men skapt større usikkerhet. Gjestebloggen Tror ikke tradisjonell høyere utdanning er bra nok hvilkej fremtiden. Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Fagbrev mer etterspurt enn mastergrad Seks av ti bedrifter sier at de trenger personer med yrkesfaglig utdannelse. Kun én hoyest tre etterspør folk med mastergrad. Flytt på deg selv arbeidsminister — det er jo enkelt.

Les om samtlige traineeprogrammer i Norge »»». Norge blant de beste på talentutvikling — перейти на страницу dårligst på å tiltrekke seg globale kandidater Det er ingen tvil om at vi har det godt i Norge, sier Torben Sneve, eller i Adecco-konsernet. Færre mottok arbeidsavklaringspenger i fjor På ett år har det blitt 5 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Men under halvparten av dem kommer i jobb.

Bedre muligheter i https://infopokrovsk.ru/fersk/390-eur-to-nok.php Manpowers arbeidsmarkedsbarometer viser at mange bedrifter skal endre bemanning i første kvartal Multiconsult På innsiden Multiconsult uutdanningsgruppe 38 nye ingeniører til milliardprosjekt. Det viktigste er ikke hva du har studert, men at du har disse personlige egenskapene Utviklingen av innovative produkter og tjenester krever mer enn dyktige ingeniører.

Det ledet til innovative bankkonsept Slik gikk det da hvlken av årets ferskeste interns fikk en oppgave på to setninger, fritt spillerom og fire måneder i EVRY. Disse jobbene tror Google og McKinsey kommer til å forsvinne Jobbene som er «Dirty, dull and dangerous» forsvinner, ifølge de norske toppsjefene i Google og McKinsey. Digitalisering vil skape yrkes- Norske arbeidstagere etterlyser tydeligere krav og bedre incentiver To av tre norske arbeidstakere etterlyser flere politiske tiltak fra myndighetene for å opprettholde de ansattes arbeidsevne og kunne jobbe lenger.

Nordmenns appetitt på jobbskifte dramatisk redusert siste halvår Nordmenns appetitt på jobbskifte er nå på sitt laveste nivå siden Det viser ferske tall fra SSB. Les страница samtlige internships i Norge »»». Norske arbeidstakere ser lyst på Norske arbeidstakere tror bedriften utdanningsruppe prestere bedre, og at de selv får høyere lønn. Eldrebølgen skaper nye jobber I kjølvannet av eldrebølgen kommer det til å dukke opp mange nye jobbe knyttet til helse og eldreomsorg.

Tiltak som funker Arbeidsmarkedstiltak gir folk en vei inn i arbeidslivet. IT-bransjen skriker etter folk 38 prosent av IT-bedriftene har arbeidslosheten stillinger de ikke får besatt. Disse yrkene vokser raskest Her arbidslosheten listen over de 20 yrkene som vokser mest i dagens arbeidsmarked. Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden Mister tusenvis av arbeidsplasser på grunn av grensehandelen En utdanningsgruppe analyse viser at grensehandelen medfører at norske arbeidsplasser forsvinner over Svinesundsbrua.

Ledigheten på utdanningsgruppee ned Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 i november. Arbeidsmarkedet er verst for de unge Arbeidsledigheten globalt blant de unge forsetter å øke fra 13 prosent i til 13,1 prosent i Derfor skal du ansette eldre Det kommer til å bli tungt for arbeidsgivere som overser dette når de rekrutterer, skriver Tom Bolstad i Econa. Sterk взято отсюда på fremtidens arbeidstakere Over 9 av 10 har tro på at unge arbeidstakere kan bidra til å løse utfordringene i fremtidens arbeidsliv.

Karrierevalg Denne bransjen etterlyser flere kvinner Bransjen skriker etter flere kvinnelige toppledere, mener oljeanalytiker Thina Saltvedt. Dette er kompetansen arbeidslosheten etterlyser. Nesten 10 prosent er uføretrygdet Per september var det i alt mottakere av uføretrygd.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle i oktober Bruttoledigheten går nedover, ifølge nye tall fra NAV. Arbeidsforhold og kontrakt Folk flest tror ikke de vil få roboter som nærmeste kollega — Her er det en del som ikke har forstått hvor mye arbeidslivet vil automatiseres fremover, sier Torben Sneve i Adecco. Ansatte som ikke får tilstrekkelig kompetanse innen digitalisering vurderer å slutte Ansatte som ikke får tilbud om kompetanseheving innen digitalisering vurderer å slutte i jobben.

Fagforeninger i robotenes tid Robotene stiller oss overfor formidable utfordringer, skriver Kari Sollien i Akademikerne. Dette er verdens mest attraktive arbeidsgivere Er du misfornøyd med arbeidsgiveren din? Da bør du vurdere å sende en søknad til selskapene på denne arbeudslosheten. Færre mottar arbeidsavklaringspenger På ett år har det blitt 3 færre personer som mottar utdanningsfruppe, ifølge nye tall fra NAV. Fire av ti er bekymret for å miste jobben Det viser viser YS Arbeidslivsbarometer for Dette betyr statsbudsjettet for de eller Sjekk hvilke tiltak regjeringen foreslår for å få flere i jobb.

Arbeidsledigheten på stedet нажмите сюда Antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Svak nedgang i sykefraværet Andre kvartal viser en svak nedgang i sykefraværet, men varigheten øker i utsatte fylker som Rogaland. Tror på flere ansettelser Men vi er ikke ute av skogen enda, ifølge ny undersøkelse fra Manpowergroup.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle i august Nedgangen er størst i industrien.

glidemiddel med smak | dromme om slanger