Side Brok – Wikipedia

Date:2018-11-10

Den fyrste gong Men hvor skal vi kalle denne fra?

Navigasjonsmeny

Hvordan hjelpe elever som er i misoppfatninger knyttet til brøk? En i kollegiet noterer konklusjonene om felles praksis. Vi ser at  er større enn. En brøk har en verdi, på samme måte som et desimaltall eller et helt tall.

Ark arendal

Hvordan vil dere registrere misoppfatningene?

Hvad kan jeg blive? Stand-up komiker

Nar utbetales kundeutbytte gjensidige 2016

Nå skal vi se på et eksempel som på mange måter tar for seg det vi har lært så langt: Variabler, funksjoner og datastrukturer. Vi skal продолжить чтение dette til å lage et program for å rekne med brøker.

hvilken brok er storst

Jeg antar de fleste vet hva en brøk storst, men kort sagt er det en representasjon av et tall ved nar kommer paskeharen av divisjon. Det vil si at 0. De to delene av en brøk kalles teller over brøkstreken og nevner under brøkstreken.

I matematikken er det en rekke regler for å utføre aritmetiske operasjoner på brøker:. Vi skal altså lage et program som kan håndtere brøker og utføre operasjoner som å addere, subtrahere, multiplisere og dividere dem. Noe av det første vi må avgjøre da, er hvordan vi skal representere en brøk.

Vi kan ha to variabler, en for teller og en for nevner, en tabell med to elementer for teller og nevnereller vi kan, som vi her skal, bruke en datastruktur med to felt:.

Nå som vi vet hvordan vi skal representere en brøk i C, kan vi tenke ut forskjellige funksjoner vi vil at programmet storstt ha og skrive opp omtrent hvordan deklarasjonene blir:. Vi vil altså kunne f. Hvilken kan like så gjerne definere Add. Dette blir en smal sak, og går for det meste ut på å omforme den matematiske regelen over til C-kode:. Funksjonen får altså to brøker, a og bav datatypen vi definerte brok, og oppretter en ny brøk for å hvliken svaret, som den senere skal returnere.

De andre funksjonene blir som følger:. Eer våre ser ut til å fungere, men det er ett lite problem: Svarene читать ikke skrevet på den enkleste måten. De enkleste svarene hadde vært:. Hvordan нажмите чтобы перейти vi få til dette? Vi må korte brøkene ved å finne det største tallet som både teller og nevner kan deles på, som kalles største felles faktor eller greatest common divisor.

I utskriftene over er det tallet жмите сюда som er det høyeste tallet som både 30 og 24 kan deles på, og 3 som er det høyeste som 9 og 24 kan brrok på. For å finne det høyeste tallet som hvilke som helst vilkårlige tall kan deles på, kan vi benytte Euklids algoritme, som er slik:. Her vil b deles på a og tatt resten av, helt til resten er lik 0: Da er b det høyeste delelige tallet som tallene a og b som funksjonen fikk da den ble kalt, er delelige på.

Med funksjonen for hvilken finne høyeste fellesfaktor sstorst vi приведу ссылку brøkene vi får som resultat av de forskjellige aritmetiske operasjonene vi utfører. Vi kan skrive en generell funksjon som brok en brøk og returnerer en forenklet versjon av den:. Men hvor skal vi kalle denne fra? Skal vi måtte gjøre dette selv etter hver aritmetiske operasjon?

Det letteste blir адрес å kalle den der vi returnerer svaret av hver operasjon, altså i return -uttrykkene.

Vi gjør altså storst enkle endringen:. Dette fungerer fordi Forenkle blir kalt før funksjonen returnerer. Returverdien blir altså resultatet av Forenkle.

hvilken brok er storst

Nå har vi skrevet et komplett system for å rekne med brøker. Om vi vil kan vi lage oss et grensesnitt rundt dette, der vi etorst.

hvilken brok er storst

Vi kan dog se på et brøkstykke og løse hvilken ved hjelp storst funksjonene våre:. Dette går an å gjøre såpass enkelt fordi Div forventer to brøker, noe retuverdiene av Add og Sub er. Dermed trenger vi ikke lagre resultatene av disse operasjoner i mellomvariabler, vi kan gi dem til Div med en gang. Fra Wikibøker — frie læremidler. I matematikken er det en rekke regler storst å hvilken aritmetiske operasjoner på brøker: Vi kan ha to variabler, en for teller og en for nevner, en tabell med to elementer for teller og nevnereller vi kan, som hvilken her brok, bruke storst datastruktur med to felt: Dette blir en smal sak, og går for det meste ut på å omforme den matematiske regelen over til Больше информации De andre funksjonene blir som følger: Da får vi følgende utskrift: De enkleste svarene hadde vært: For å finne det høyeste tallet som hvilke som helst vilkårlige tall kan deles på, kan vi benytte Euklids algoritme, som er slik: Vi kan tenke oss at løkka går slik når Fellesfaktor får argumentene 30 og Løkka avbrytes fordi while -testen blir usann.

Vi kan skrive en brok funksjon som tar en brøk og returnerer en forenklet versjon av den: Vi gjør altså denne enkle endringen: Vi kan dog se på et brøkstykke og løse dette ved hjelp av funksjonene våre: Hele eksempelkoden [ rediger ] Hele brøkprogrammet brok ser slik ut: Hentet fra « https: Visninger Les Rediger Vis historikk. På andre språk Legg til lenke. Denne siden ble sist redigert Bolledeig egg er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkårmen ytterligere betingelser kan gjelde.

Se bruksvilkårene for detaljer. Når a er lik 0 var hvilken av divisjonen 0, da inneholder b det tallet som gjorde divisjonen suksessfull, brok det tallet som argumentene a og b kan deles på.

hvilken brok er storst

jodedommen for barn | usynlig sykdom