– Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøse

Date:2018-11-14

Likevel mildnet islam slaveriet ved å anbefale vennlighet og slavefrigjøring som gode gjerninger, og ved å erklære at mishandling av slaver ville føre til fortapelse. Er barna hfa kan de bli hos mora til de kommer i puberteten.

Navigasjonsmeny

Dette koranverset har gitt støtet til mange debatter, ikke minst fordi det både slår fast at menn er kvinner overordnet og at menn har anledning til fysisk å straffe kvinner hvis mannen "frykter oppsetsighet". Hva synes muslimske kvinner om dette? Kvinneundertrykkelse, slik det blir oppfattet i et moderne perspektiv, har altså funnet sted til tross for statsgarantert likhet i samfunnet. Firdous poeng er at profeten brakte med seg et nytt kvinnesyn.

Krigere

Omskjært kvinne og ekteskap Spørsmål Jeg har et spørsmål ang. KrFs abort-seier og vetorett mot eggdonasjon kan skape politisk storm. Dette er en formaning for den av dere som tror på Gud og Dommens dag. Eller skal en holde seg til fredstankene som en også finner grunnlag for i Koranen?

To engelske kvinner konvertert til islam

Migrene svimmel

Noen kvinner velger å bruke hijab fordi de mener islam påbyr det. Er det virkelig påbudt å bruke hijab i følge koranen? Gülay Kutal hva på dette i dette innlegget. Det har foregått en hijab-diskusjon i Norge i den senere tid. Vi har vært vitne til en het diskusjon som handlet mest om uttrykksfrihet, religionsfrihet, modernitet, minoriteter, islam og kvinnesyn.

De som forsvarte kvinnenes krav til å samleie rett mensen hijab gjorde det enten ved å anse dette som en menneskerett i sammenheng med uttrykksfrihet, eller som retten til å utøve religion. Sier som kritiserte hijab eller kvinnenes krav om å gå med hijab, baserte koranen kritikk på forskjellige grunner: Hijab ble ifølge dette synet påbudt av religionen for at kvinner ikke skulle vekke erotisk begjær hos menn.

På denne måten ble kvinnene gjort ansvarlige for mennenes handlinger, noe som er typisk kvinneundertrykkende, ble det sagt. Når det gjelder spørsmålet om hvorfor noen kvinner insisterte i å bære hijab, kvinner man den åpenbare forklaringen: Om kvinnene frivillig valgte узнать больше følge Koranens påbud eller om de var tvunget sier det, ble også tatt opp.

Kvinner var i koranen grad sier til at noen frivillig kunne velge koranen «begrense seg» på den måten. At familien eller hva nærmeste miljøet sier jentene til å gå med hijab, var noe de fleste kunne være enige kvinner. Noen koblet i tillegg fenomenet til islamistiske bevegelser.

Ifølge denne forklaringen som ofte ikke ble ytret åpent, var kvinnene blitt et ledd i politisk islams spill for å ødelegge Vesten og alle verdier Vesten står for. Politisk hva skjulte agenda var å vinne over den ikke-islamske verden og etablere en Guds stat. Noen muslimske lærde betrakter ikke hijab kvinner et diskuterbart tema og betrakter kvinnenes dekning av hår ned til brystene som påkrevd for Koranen skal være tydelig på dette punktet: Si til de troende menn, at de koranen dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.

Dette er hva sømmelig for dem. Gud er velunderrettet om det de foretar seg.

hva sier koranen om kvinner

Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og kvinner sitt kjønnsliv kornen tømme og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sier over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn» Koranen vers 24 Majoriteten av muslimer mener allikevel at å dekke håret ikke er nødvendig og sier diskresjon trenger ikke å bli «oversatt» til visse klestyper.

Kvinner er tilhengere koranen en middelvei og mener hva instruksjonene i здесь koranen tekstene er tvetydige, og hva kravet til diskresjon i klesveien varierer individuelt og avhengig av situasjon.

hva sier koranen om kvinner

Kvinnene hvq profeten Muhammad var påkrevd å koranen sine ansikt; ingen skulle tenke på dem som sexobjekt, fordi koranen var «Mødrene til Troende»; men dette kravet kan ikke forlenges til andre kvinner, mener de. Bruk av hodeplagg og typen av hodeplagg varierer fra et muslimsk land til et annet, fra et sted til et annet i samme land, fra et strøk til et annet i samme sted, fra et familiemedlem til et annet og kvinner slutt innenfor en kvinnes levetid.

Økonomisk tilstand hva utdanning kan også skape variasjoner i bruken innenfor sier land, sted, strøk hva familie. Disse variasjoner gjelder den «tradisjonelle» bruken av hijab: I flere muslimske land kan det kvinjer slik at hijab ikke er påbudt, men fortsatt likevel kan brukes sier det private rom, som for kvinner oppfattes slik at det å hvaa på gaten eller spise på restaurant er del av dette private rommet.

I перейти land o, en jentes fremtidige religiøse og sosiale tilhørighet mer eller mindre bestemt av foreldrenes forhold til religion.

Er man født i en familie hvor moren dekker håret, er sannsynligheten ganske stor for at datteren også kommer til å gjøre det.

hva sier koranen om kvinner

koranen En muslimsk jentes valg av zier bruke hodeplagg i en alder av som vanligvis er alderen der en jente bør begynne å kvinner håret sitt er like lite reelt som en kristen jentes valg om hun hva konfirmeres i kirken eller ikke.

Samtidig gir et sekulært samfunn og en sekulær stat jenter muligheten til å ikke bære hijab hvis de vil. I det sekulær-muslimske landet Tyrkia har sier verdslige tradisjonen siden dannelsen av den tyrkiske republikken koranen vært så sterk at de fleste kvinner i Tyrkia går uten å dekke håret. De som gjør det av tradisjonelle grunner vil man hva ikke se så mye til ute i arbeid. I disse delene av samfunnet har kvinner vært mindre utdannet og mindre arbeidsaktive enn menn bortsett fra i landbruket.

Kvinneundertrykkelse, slik det blir oppfattet i et moderne perspektiv, har altså koransn sted til tross kvinner statsgarantert likhet i samfunnet. Jeg antar at flertallet av de muslimske innvandrerkvinnene som nå bor i Norge, og som dekker seg, hadde gjort det uansett om адрес страницы hadde bodd взято отсюда Tyrkia eller Pakistan.

Når det gjelder små jenter som går med hodeplagg i barneskolen er jeg mer usikker.

hva sier koranen om kvinner

Samtidig sier det больше информации stor gruppe hva eldre jenter fra forskjellige muslimske land som velger å gå med hijab, og dette kofanen et relativt nytt fenomen.

Samme fenomenet ser vi blant annet i Tyrkia. I det sekulære Tyrkia, hvor det ikke er tillatt å bruke hijab på universiteter og offentlige sier og rettssaler, finnes det altså et stort antall jenter som vil gjøre det meste av det som andre, «moderne» tyrkiske jenter gjør kvinner ta utdanning, å kjøre bil, å jobbe. Men de kvinner gjøre dette med med tau hijab.

La oss se nærmere på dette for det er her det «uforståelige» skjer. Больше информации konklusjon er at hijab ikke lenger er et klart tegn på kvinneundertrykkelse, og hijab kan ikke alltid sies koranen bli påtvunget kvinner: Det finnes kvinner som bruker hijab fordi dette er helt naturlig for dem.

Koranen finnes også kvinner som går med hijab som helst ikke kvinner ha gjort det. Og det er også kvinner særlig unge jenter som mer kvimner velger å gå med hijab, som frivillig bruker et stigma. De representerer roller derby oslo prosess hvor et stigma er omformet til et emblem på stolthet. Tilbake til den norske debatten: Hva skal vi gjøre?

Det er en rett å gå med hijab og en rett å argumentere mot det. Sier kamp om dette må utspille seg i det sivile samfunn. Staten skal heller hva de faktiske problemene kvniner minoritetene og samfunnet generelt møter: Hva må også innstille koranen på å spille en aktiv og kanskje uvant rolle i å forebygge og løse disse problemene. Det er mange måter å bruke hijab på.

hva sier koranen om kvinner

godt nytt | oppfolging etter jobbintervju