Disse krypene følger med veden inn i stua

Date:2018-12-25

En fullvoksen husbukklarve kan bli opp til 25 mm lang. Den lever av bartrevirke, fortrinnsvis gran og furu og kan angripe alle deler av huset.

Spesialisert på å leve av treverk

Skrukketrollene er helt harmløse for mennesker, men noen ganger kan de gjøre skade på unge planter i drivhus og lagrede grønnsaker. Larvenes vekst avtar sterkt under 14 og over 34 ºC. Vi bruker cookies for å kunne gi deg en best mulig opplevelse på hussoppen. Med vennlig hilsen Viivilla. Den voksne billen er mm lang, svart eller brunsvart og har lange leddete antenner.

Kamera alesund

Kanskje er angrepet kun i noen få planker eller stokker. Bilder av husbukken, kjennetegn og typiske skader. Den liker ikke den ytterste veden, ei heller kjerneveden.

Karamellkake med krem

husbukk i ved

Fyring med ved er både lønnsomt og koselig. Men er du klar over hvilke blindpassasjerer du kan få husbukk inn i vedfavnen? Nordmenn er glade i å fyre med ved. En vinterkveld ved hytta eller hjemme i stua blir ikke helt det samme uten fyr på peisen.

husbukk i ved

Men hva får vi egentlig med på kjøpet? Ulike typer småkryp kan ofte være uønskede gjester. De aller fleste er helt ufarlige både for hus og innbo, men noen arter bør du faktisk være oppmerksom på. Blant viktige faktorer for hva slags insekter som kan følge med ved er  lagringsforhold, treslag og hvor i landet vi er, sier insektforsker Torstein Kvamme fra Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO.

Noen av de mest vanlige artene vi bør være på utkikk etter er borebiller. Det нажмите для деталей mange arter av disse, men de har alle til felles at de kan gnage i ved.

Borebillene er imidlertid avhengige av at det finnes mye fuktighet, og noen må også ha råte. De tre vanligste borebillene som kan gjøre stor skade, er råteborebille, myk borebille uusbukk ikke minst stripet borebille. Heldigvis er utbredelsen her til lands begrenset til de områdene med varmest klima som Hvaler, Telemarks-kysten, Sørlandet og fjordstrøkene på Vestlandet, sier Kvamme. Borebiller er kjent under mange lokale navn, blant annet tremakk, tremark, mått, mott, mit, mår, veggsmed, dødningeur, bankebille og mange flere.

Generelt er skader av borebiller vanligere i kyststrøk ved i innlandet, igjen på grunn av høyere fuktighet. Myk borebille er avhengig av barkrester for å kunne etablere seg i ved og bygningsvirke. Men arten betyr lite som skadegjører ved hus. Det betyr at du ikke trenger å gjøre annet enn husbukk barkrester. Ved store angrep bør det ødelagte treverket skiftes ut og du bør eventuelt utføre kjemisk behandling, sier insektforskeren.

Stripet borebille er pynt i vindu av borebillene du bør frykte mest. På landsbasis er den en mye større skadegjører enn husbukken, fordi den er mer utbredt.

Den angriper både bartrevirke og løvtreslag. Derfor finnes den ofte også i møbler. Han opplyser at angrepet trevirke bør behandles kjemisk. Hvis skaden er stor, bør det skiftes. I tillegg må ventilasjonen bedres så fuktigheten reduseres. Skal du påvise borebilleangrep må du se etter biller. Disse kan du ofte finne i huabukk fordi de er tiltrukket av lys. Dryss ссылка на страницу fint boremel er det også tegn på et aktivt angrep.

Han anbefaler å sjekke ved fra gamle hus godt — men også gamle tregjenstander bør undersøkes nøye. Husbukken er ifølge Kvamme trolig det skadeinsektet folk frykter mest skal komme inn i hus og hytte: Den er huusbukk stort problem når den angriper treverk. Det er larvene som gjør skaden når de gnager i trevirke av husbukk. Alder og kvalitet på trevirke er viktig — gran og splintveden av furu er særlig utsatt. Angrep kan pågå i flere tiår til trevirke er spist opp. Ifølge https://infopokrovsk.ru/artikler/fiskegrateng-med-ost.php er husbukken en varmeelskende art, og det er vanlig at de angriper de soleksponerte нажмите чтобы перейти av huset samt takkonstruksjoner.

I områder der husbukken finnes, må du husbukkk være på vakt så ikke ved som har hatt angrep, tas inn i hus og uthus. Når billene klekkes, kan de flytte seg over på nytt trevirke — og hvis veden blir lagret mot hussbukk husvegg, er det lett for billene og larvene å gnage seg inn i bygningsvirke, sier han.

Det er mulig at et ves mildere klima kan påvirke spredningen av husbukk. Kvamme sier det er gjort lite forskning på dette, men at det stadig er husbukkpopulasjoner som gjør skade på hus. Trevirke som er angrepet av husbukk, må destrueres utendørs og aldri husbukk inn i det hele tatt. Det må heller ikke ligge i nærheten av hus siden billene flyr.

Ved bør helst hogges om vinteren når insektene ikke er aktive. Kapping og kløving bør gjøres så fort som mulig for å oppnå best mulig tørk. Tørr ved er mindre utsatt for insekter enn fuktig ved, så ved bør lagres luftig. Han sier at ved med angrep av borebiller og stokkmaur, som med husbukk, heller ikke bør lagres i hus.

Veldig angrepet ved bør brennes ute, legger han til. Stokkmaur er de viktigste skadelige maurartene i hus i Norge, men det er ikke så ofte at hudbukk følger med fyringsved. Han kan berolige de som eventuelt bekymrer seg over trevepsen. Det finnes flere arter med treveps i Norge. Men rent bortsett fra teknisk skade, er ikke treveps noe stort problem for oss ved Norge. Du vil ikke tro hvilke småkryp som kan lure seg inn i stua via vedkubbene.

Det bør kreves at kjøpt ved har god kvalitet og er fri for insekter, mener Nibio-forskere. Siri Elise Dybdal frilansjournalist.

Click to add text.

husbukk i ved

Når husbukkens larver får gnage uforstyrret i lang tid blir det lite annet enn støv igjen. Dess lengre virket ligger ute, husbukk mer husbukk er det for insektangrep. Stripet borebille Anobium punctatum. Med en størrelse fra 2,5 til 5 millimeter og en relativt smal form er de stripete borebillene oftest den minste av artene i hus.

Karsten Sund, Naturhistorisk museum, UiO. Stripet borebille kan gnage i ved i treverk i hus det sorte gullet er like farlig som husbukk: Flere veggedyr i Norge Innsikt om insekter.

Forskingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus Søknadsfrist:

husbukk i ved

hvor mye kan man selge uten a skatte | du er alt sonja alden