SangMannen - Salmer i vielse

Date:2018-11-22

I østen stiger solen opp Ingemann. Dog, hvor de møtes, dine små, der lar du nådens trone stå. Gud signe årets grøde i alle gyds land!

Create an account or sign in to comment

Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Så grønn en drakt , S97 nr. Takk, Gud, for sangen, dagen og lyset, sannhetens kilde, som er ditt ord. T Christian Richardt M C.

Bare blab?r meny

Men mange går og klagar med hugen kald og hard. Herre, vær oss evig nær! Er det noen her som kan hjelpe meg å finne melodien til salmen "Guds kjærleik er som stranda". Sørg for all vår øvrighet og for dem som lærer, hver som på sitt arbeidssted dagens byrder bærer.

Norsk salmebok 2013 no. 734 Guds kjærleik er som stranda og som graset

Leilighet nynorsk

Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til kj?rleik det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Den korte natt som jorden svaler, er fylt med sang av nattergaler, og alt hva Herren kaller sitt, kan slumre søtt og våkne blidt, kan stranda skjønt om paradis og våkne til vår Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gjennom løvet, det lufter liflig under sky.

Nu åpnes paradis på ny, og yndig risler ved som fot en bekk av livets klare flod. Våkn opp, all jordens dype toner, til pris for menneskets forsoner! Kom sammen, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Og juble her ved Herrens bord nu, menighetens жмите сюда kor!

I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesu-navnets offerskål forenes alle читать далее. I Jesu navn skal tone da det evige Halleluja! Kjærlighet er livets krone, kjærlighet er lysets glans.

Derfor sitter på Guds trone Jesus nå med strålekrans, han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet, han forblir og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet. Kjærlighet er lovens guds og fullkommenhetens bånd, den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd. Derfor med Guds-kjærligheten vokser opp om kapp Guds-freden. Vi skal også bli ved den ett med sjelens beste venn.

Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler - blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, kj?rleik opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

For din hvite узнать больше står syngende den store skare, hilser evighetens år, frelst fra jordens nød og fare. Mektig bruser sangens lyd: Hellig, hellig, Herre Gud! Himmelriket med Guds ord sine grenser vidt utvider, favner hvert et folk på jord, stunder mot de sæle tider da, o Jesus Krist, for deg hvert et kne skal bøye seg. Hellig Ånd, tekst lys og makt, ett med Faderen og Sønnen, kom som Jesus selv har sagt, styrk oss troen, håpet, bønnen!

Fyll hver fattig sjel som tror, med den kraft som i deg bor! Englehærers jubel oppad mot deg farer, du som var og er stranda evig bliver ved. Lyset er ditt rike, stor avforing urent øye kan se din herlighet. Ene du er hellig, ingen er din like, full av makt og renhet og av kjærlighet.

Herre Gud allmektig, jord og hav og himmel, se alt skal prise deg! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, kj?rleik ære være deg!

Farne ætters ly og verge var vår Gud av evighet. Gjennom nød vil han oss berge, grenseløs i trofasthet. Halleluja, halleluja - evig er hans majestet. Englers hær i høye himmel, lovsyng ham, vår Gud og Far, sol og måne, stjerners vrimmel, alt som er og blir og var! Halleluja, halleluja - toner alle helgners svar. Stranda fyller himmel, jord og hav, og evig er din herskerstav. Dog, hvor de møtes, dine små, der lar du nådens trone stå.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! Vår sjel seg løfter over jord og synger med i himlens kor. Vi tilber deg i hellig skrud, du er til evig tid vår Gud!

Den evig rike Gud, han oss fremdeles unne sin glede og sin fred! Han give at vi kunne i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje, få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se! Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære! Velsignet Guddom, du som var og er og blir vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir. Sørg for legem og for sjel til min livsvei ender, jeg dem trygt i ve og vel gir i dine hender. Sørg, o kjære Gud, især for mitt hjertes tanker, at de, hvor som helst jeg er, aldri fra deg vanker!

Sørg for at jeg dine ord tro til døden lyder, av min dåp og Jesu bord alltid kraften nyter! Sørg for all vår øvrighet og for dem som lærer, hver som på sitt arbeidssted dagens byrder bærer. Sørg for meg når opp jeg står og til arbeid stunder, når jeg til min hvile går og mitt øye blunder. Sørg du for mitt kall og stand, hånd og munn og hjerte, for den gjerning som jeg kan, for min fryd og smerte!

Sørg for gods og hus og hjem, for mitt navn og ære; heller ikke korset glem, som jeg her må bære! Sørg for meg hver stund, hvert sted på min ferd her nede. La meg så herfra i fred fare til din glede. Ingemann etter Salme 36, M J. Hartmann Som himlenes favn er din kjærlighet, Gud, som havenes dyp dine dommer.

Til frelsen fører du sjelene ut, og skapningens sukk ihukommer. Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud, hvor menneskebarnene tekst. I mulm er kjærlighetsvinger bredt ut, vi skjuler oss i deres skygger. Du kveger i ørknen den tørstende sjel, du berger den bevende due. Hos deg er livets, det evige vell, og lys i ditt lys skal vi skue.

Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da guds livet ei så svært, døden ikke heller. Min Jesus, sannings stjerna, lys opp min mørke veg! Mitt hjarta vil så gjerna få fylgja etter deg. Du lyser som en sommarvind i som som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem!

Min Jesus, gjævast givnad, min eignalut og skatt! I all min gang og livnad meg støtt for auga statt! Som vesle blomen trugen ser opp mot sol og dag, til deg så vender hugen, til deg kvart andedrag. Min Jesus, Sarons lilja, bløm fagert opp i meg!

Lat ingen ting meg skilja og riva bort frå deg! Du vintre i Guds hage, min kjære Herre Krist, unn også meg den lage å veksa som din kvist! Du til di grein meg sette alt i min fyrste vår, med livsens dogg meg vætte, gav sol og signa år. Du vil og vokster gjeva alt tekst min siste slutt: Vi er hans, han gav oss livet, kalte oss av intet frem, i sin Sønn han har oss givet barnerett kj?rleik faderhjem, og til himmelgleden sin fører han oss engang inn.

Gå da inn i Herrens tempel! Full av fryd er denne gang. Følg det himmelske eksempel: Fyll hans helligdom med sang! Han er trofast, mild og sterk, evig står hans ord og verk. Herre, tekst oss evig nær! Vær oss nær når solen rinner, og når sol og stjerneskjær i den dype natt forsvinner! La din Ånd ei fra oss vike til vi ser deg i ditt rike! Hjelp oss på de trange stier, støtt oss i de bratte lier, sval oss under dagens brann!

Vokt oss på de glatte stene, trøst oss, skal vi gå alene, du som alltid vil og kan! Gi at deg vi følger efter, styrk de små, de svake krefter, bøy vår vilje, smelt vår tross! La ditt navn i hjertet brennes, så ved deg vi guds må kjennes, og du hist må kjenne oss! Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned.

Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Перейти на источник fred, for Gud selv stranda kjærlighet. La arbeidet https://infopokrovsk.ru/artikler/balkong-dor.php ved som sterke dåp! Den lutrer hver lengsel og приведенная ссылка hvert håp.

Når soldagen som, når kvelden bryter frem, send bønnens hvite due med bud fra deres hjem! Hvor bønnen får makt, står Guds engler på vakt. Gud guds dere begge til livets sol går ned!

vinkel mellom to vektorer | hvordan slutte med bleie