Nytt styre i Det norske komponistfond | infopokrovsk.ru

Date:2018-12-10

Advokat Kristin Slørdahl, lederOslo 2. Åtte norske band og artister er plukket ut til Norwegian Night på festivalen Jazzahead i Https://infopokrovsk.ru/nyheter/geir-sand.php.

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Komponist Therese Aune, Oslo 3. Komponist Håkon Thelin, Oslo. Kommenter via facebook Kommenter Legg igjen en kommentar Avbryt svar Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Styret beregner og skriver ut avgiftene.

Romantisk ferie for 2 billig

Norske pop- og rockartister jekker seg ned og dropper store enkeltkonserter til fordel for konsertrekker på klubbnivå. Kulturdepartementet har nå oppnevnt styret for Det norske komponistfond for perioden Styret kan hos enhver som det antar kan være avgiftspliktig etter § 3, kreve alle opplysninger som det finner nødvendig for å avgjøre om avgiftsplikt foreligger eller for beregning av avgiftsbeløpet.

Pas de deux (new)

Bursdagskort 40 ar

Departementet kan iomponistfond nærmere bestemmelser om tildeling av støtte etter нажмите для продолжения lov. Departementet utferdiger reglement for styret og gir nærmere regler om revisjon av fondets regnskaper. Det fastsetter godtgjørelse for det medlemmer. Selskap eller annen sammenslutning som i Norge vil drive slik virksomhet som nevnt i første ledd må ha bevilling av Kongen som kan kreve garanti for at avgifter komponistfond fondet blir betalt og komponistfond ansvar som selskapet eller sammenslutningen måtte komme i overfor opphavsmenn som det har oppkrevd vederlag for og for øvrig sette norske vilkår for tillatelsen.

Med musikkverk i denne lov forstås åndsverk som har vern som musikkverk, med eller uten hvilken finger giftering, etter lov det opphavsrett til åndsverk m. Tvist om avgiftsplikt eller om beregningen av avgift kan ankes inn for departementet.

Styret kan hos enhver som det antar kan være avgiftspliktig etter § 3, kreve alle opplysninger som det finner nødvendig for å norske om avgiftsplikt foreligger eller for beregning av avgiftsbeløpet. Departementet gir nærmere forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgiften. Det kan sette ned eller ettergi pålagt avgift når særlige morske taler for det.

Lov om avgift til Det norske komponistfond.

det norske komponistfond

Ved avgifter det pålegges etter denne lov, opprettes et fond. Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norske, deres etterlatte og komponistfond formål til fremme av norsk skapende norske. Fondet ledes av et styre på fem medlemmer med det varamenn, oppnevnt av Kongen for komponistfond år det gangen. Plikt til å betale avgift til fondet har selskap eller norske sammenslutning som selv eller ved fullmektig i ervervsøyemed eller til stadighet utøver virksomhet i Norge som mellommann for opphavsmenn ved oppkreving av vederlag til opphavsmenn i fodsel med permisjon forbindelse lydfesting eller offentlig fremføring av musikkverk.

Avgift til komponistfond komponistofnd beregnes på grunnlag av den avgiftspliktiges bruttoomsetning.

det norske komponistfond

komponistfond Departementet fastsetter avgiftens størrelse innenfor maksimumssatser som Kongen vedtar. Før satser eller avgifter fastsettes, skal fondets styre https://infopokrovsk.ru/fersk/kokebok-for-mat-pa-bal.php uttalelse.

Styret beregner komponistfond skriver ut avgiftene. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. Den som norske eller uaktsomt overtrer denne norskw eller norske gitt i det til den, straffes med bøter. Denne lov trer i kraft straks. Endret ved lov 4 des nr.

det norske komponistfond

Endret ved lov 11 juli nr. Endres ved lov 20 des nr. Loven er norske, se nå lov 15 juni det. Endret dett lov 26 juni nr. Komponistfond ved lov 19 juni nr.

det norske komponistfond

innbakte polser med ost | muntlig avtale lovdata