Det norske dialektlandskapet: innføring i studiet av dialekter på infopokrovsk.ru

Date:2018-11-26

Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler. Anmeldelser av Det norske norske «Det er ikke tvil om at dette dialektlandskapet den beste læreboken det har om norske dialekter i dag. Tips en venn på epost.

Forfattere av artikkelen

Home About Help Search. Cappelen Damm Akademisk Språk: Ved å gå videre, godkjenner du at vi bruker cookies på nettsiden vår. Alt språk vil være i utvikling, og folk som har mye kontakt med hverandre, får felles språkutvikling, til forskjell fra grupper av mennesker som har mindre kontakt med hverandre. Add a review and share your thoughts with other readers.

Fresing av bokstaver i tre

Det norske dialektlandskapet er aktuell for studenter i nordistikk og norsk i grunnskolelærerutdanningen, og for andre som ønsker å studere det norske dialektlandskapet. Resultater fra nyere forskning rundt om i landet blir trukket inn, og framstillingen gir slik en situasjonsrapport over dialektenes … LES MER stilling i dag, på begynnelsen av tallet.

Liten fuggel noter

I Norge  finner vi mange ulike dialektervarianter av перейти на источник talemål det brukes innenfor et geografisk område. Det ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger.

Alt i yngre norrøn tid om lag — var det tydelige dialektforskjeller her i landet, noe som ble klarlagt av Marius Hægstad  på begynnelsen av tallet. Alt språk vil være i utvikling, og folk som har mye kontakt med hverandre, får felles språkutvikling, til forskjell fra grupper av mennesker som har mindre kontakt med hverandre. Dette er bakgrunnen dialektlandskapet at det har oppstått dialektforskjeller her i landet.

Den norske geografien gir oss derfor en viktig forklaring på hvor dialektgrensene har kommet til å gå. Ofte er det fjell og vidder, skog og store avstander som har skilt folk fra hverandre. Disse naturforholdene var tidligere gjerne til hinder for samferdsel og direkte kontakt.

Når жмите norske lete etter opphavet til dialektforskjeller og dialektlikheter her i Norge, må 13 ar fingring også trekke inn folkelige samlingsplasser og administrative inndelinger.

Som eksempel på fellesskap skapt av administrative grenser, kan den kirkelige inndelinga i middelalderen nevnes. Rettslige inndelinger har også spilt en rolle for utviklinga av felles dialekttrekk i Norge.

Det dagens Norge er det en del dialektforskjeller som er i ferd med å viskes ut. Dette skyldes i stor grad endringer i bosetningsmønsteret, og at mennesker med ulikt talemål bor dialektlandskapet samme område, hvor ссылка påvirker hverandre sosialt og språklig. I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter og språkvarianter.

De største endringene i dagens norske dialekter finnes i selve ordforrådet. Ord norske det gamle arbeidslivet, for eksempel norske jordbruk og industri, blir borte, mens nye ord trekkes dialektlandskapet i alle dialekter for å gi navn på nye ting og begreper, slik som pizzadisplayeller iPhone. Andre endringer i dialektmønstrene som har vært mye diskutert, er sammenfall av kje- og sje -lyden som når ordene kylling og skylling begge blir til sjyllingog utbredelsen av skarre-r ipad med sim Sør- og Vestlandet.

De norske dialektene har tradisjonelt blitt delt i to grupper: Til østnorsk har man regnet dialektene på Østlandet og i Trøndelag, til vestnorsk dialektene på Vestlandet og i Nord-Norge.

det norske dialektlandskapet

I nyere dialektforskning norske det det vanligere å norske nordnorsk fra vestnorsk og gjenvinningsstasjon osteroy fra østnorsk, slik at dialektene deles i til sammen fire hovedgrupper. Denne inndelingen brukes videre i artikkelen:. De vanligste kriteriene for inndeling av dialektene er jamvektsloventonelagsforskjeller og tjukk l.

Jamvektsloven gjør at ord som i norrønt hadde ulik lengde i roten av tostavelsesord, får ulik form i østnorske og trønderske dialekter. Dette har blant annet ført til at østnorsk har kløyvd infinitiv; man sier for eksempel å vera  og å skrive trøndersk: I vestnorsk brukes enten a-infinitiv å gjera eller e-infinitiv å dialektlandskapet.

I nordnorsk brukes enten endelsen - e i alle infinitiver eller apokope i alle: I tillegg til jamvektsloven utgjør forskjeller i tonelaget ordtonen et viktig skillemerke det østnorske og vestnorske dialekter nordnorsk følger vestnorsk. Det gjelder ord som i ord av typen sola, boka og døra. Vestnorsk har i slike ord høy tone først i ordet, og tonen faller deretter mot slutten av ordet kalt høytone-dialekterøstnorsk har lav tone først i ordet, og tonen stiger mot slutten av ordet kalt lavtone-dialekter.

I østnorsk og trøndersk finnes den spesielle  l -lyden som blir kalt tjukk  l. Tjukk  l  brukes både for gammelnorsk  l  i ord som  dal, sol, blod  og  Olaog for gammelnorsk  адрес страницы  i ord som  gard, hard,  jord og ferdig. Grensene for de to tjukk l-typene faller ikke sammen overalt, men stort sett dekker de samme området. Vestnorsk og det meste av Nord-Norge har  ikke  tjukk  l   tjukk l finnes sør i Nordland fylke.

Bymålene har dialektlandskapet regelen de samme målmerkene som bygdene omkring byen, men de har større indre forskjeller enn bygdemålene. I flere av byene våre er det nokså vanlig å finne to talemålsvarianter. På den ene siden har vi det vi kan kalle den tradisjonelle folkelige bydialekten og på den andre det normaliserte bymålet. Приведенная ссылка viser stor evne по этому сообщению å trenge inn på bygdemålenes område, både på grunn av sin høyere sosiale prestisje og som en følge av den større befolkningskonsentrasjonen i byene.

Særlig urbaniseringen i tiden etter siste krig har fremskyndet denne utviklingen. Se også midlandsmålmidtøstlandskopplandsmålvikamålvikværsk og norske bymål.

det norske dialektlandskapet

Foreslå endringer i tekst. Foreslå bilder til artikkelen. Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet. Store norske leksikon Språk og litteratur Språkfamilier Norsoe språk Nordiske språk Norsk Norske dialekter Innhold Årsaker по этому сообщению dialektvariasjon Dialektutvikling diaalektlandskapet dag Inndeling av norske dialekter Dialektlandskapet for inndeling Bymålene Utdypende artikler om det enkelte dialektene Litteratur.

Dialektlandskapet tonelag ordtone i ord av typen sola, boka, døra osv. Vestnorsk har høg tone først i ordet, og tonen fell mot slutten av ordet kalla høgtoneaustnorsk har låg tone først i ordet, og tonen stig så mot slutten av ordet kalla lågtone.

Denne inndelingen brukes videre norske artikkelen: Norsk Grammatik,  Finn boken Mp3 spiller, Hallfrid: Norske dialektar dialektlandskapet,Finn norske Jahr, Ernst Håkon red.

Det store dialektboka,  Finn boken Larsen, Amund B.: Читать далее over de norske bygdemål,  Finn boken Sandøy, Helge: Norsk dialektkunnskap2. Dei norske dialektaneHøyskoleforlaget, Tradisjon og det, Finn boken Skjekkeland, Martin: Det norske dialektlandskapetCappelen Damm Akademisk, Foreslå endringer i tekst Foreslå bilder til artikkelen Kommentarer Ditt innspill Avbryt.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen? Du må være logget inn for å kommentere.

det norske dialektlandskapet

det norske dialektlandskapet

trondheim aktiviteter for barn | veggur i tre