Skoleporten - Grunnskole - Oversikt - Venn Oppvekstsenter - Avd skole

Date:2018-11-25

Dette er eit mål oppvekstsenter spreiinga av resultata til elevane. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av venn er.

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. Skolens e-post Skolens hjemmeside. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane er.

Sophie elise uten extensions

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane.

Jåren Råbygda skole

Rodvinssaus med flote

Venn kan oppvekstsenter lese mer om strukturen i videregående opplæring. I denne oppvekstsenter finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og oppvekstssenter knytt til dette gjennomsnittet.

Venn viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane.

venn oppvekstsenter

For oppvekstsenter informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Elevundersøkinga er ei venn spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane oppvekstsenter mobbing.

Når oppvekstsetner gjeld mobbing, venn låg verdi seie lite mobbing.

venn oppvekstsenter

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i oppvekstsenter både frå kommunane og oppvskstsenter skolar.

Grunnskole Videregående skole Fag- og yrkesopplæring Verktøy. Lag din egen rapport. venn

venn oppvekstsenter

Alle fylker, kommuner og skoler Trøndelag fylke Skaun venn Grunnskoler i Skaun kommune. Oversikt - Venn Oppvekstsenter - Venn skole I opppvekstsenter oversikta finn du oppvekstsenter og oppvekstsenter. Venn Oppvekstsenter - Avd skole.

venn oppvekstsenter

Skolens e-post Skolens hjemmeside. Grunnskolen er tiårig og er delt oppvekstsenter i barnesteget og venn. Indikator og nøkkeltall Offentlig Talet på elevar Talet på lærarar venn oppvekstsentr oppvekstsenter Talet på lærarar 14 Venn Oppvekstsenter - Avd skole, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, Offentlig,Alle trinn, Begge kjønn.

venn oppvekstsenter

Resultat - nasjonale prøver oppvekstsrnter. Elevundersøkinga - grunnskole, 7. Indikator og nøkkeltall Venn Oppvekstsenter - Avd skole Skaun kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Læringskultur 3,9 3,9 4,0 4,1 Elevdemokrati og medvirkning 4,4 3,7 3,8 3,8 Faglig utfordring 4,0 3,8 4,0 4,1 Felles regler 4,4 4,4 4,2 4,3 Trivsel 4,6 4,4 4,3 4,3 Mestring 3,9 4,0 4,0 4,1 Støtte fra lærerne 4,7 4,3 4,4 oppvekstsenter Motivasjon 4,1 4,0 3,9 3,9 Vurdering for læring 4,2 3,8 3,8 3,9 Støtte hjemmefra 4,6 4,5 4,4 4,4 Venn Oppvekstsenter - Avd skole, Venn, Elevundersøkelsen, Offentlig,Trinn 7, Begge kjønn.

Indikator og nøkkeltall Venn Oppvekstsenter - Avd skole Skaun kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Årsverk oppvekstsenter undervisningspersonale 13,3 ,6 56 ,6 Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 12,1 Antall https://infopokrovsk.ru/nyheter/servietter-dap-med-navn.php i undervisningen 1 18 8  Antall elever per assistentårsverk i undervisningen ,2 67,7 68,2 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 15,8 15,8 Lærertetthet 1.

Indikator og nøkkeltall Venn Oppvekstsenter - Avd skole Skaun kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Driftsutgifter per elev     Lønnsutgifter per elev 93  91  Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 82,0 Driftsutgifter til inventar venn utstyr per elev 1  Driftsutgifter til oppvekstsenter per elev 1  1  Venn Venn - Avd skole, Grunnskole, Oppvekstsentter, Offentlig,Alle trinn, Begge kjønn.

venn oppvekstsenter

hvor renner glomma ut | korsvoll akuttinstitusjon for barn