Regler for syklende - Tiltakskatalog for transport og miljø

Date:2018-12-13

Lover og regler for syklister Du som syklist er like mye en del av trafikken trafikkregler andre kjøretøy. I for følgende gis noen eksempler hvilken virkning ulike regler kan tenkes å syklister på sykkelandelen.

Hovedområder

Hvor kan du sykle? Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Regelen forbedrer forholdene for syklende. Eksempler på dette er at du må sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og du må huske vikeplikten for gående i gangfelt.

Www.adressa

Gi tegn til venstre dersom du skal mer enn halvveis rundt. Trafikklys i kryss gjelder foran både skilting og høyreregelen. Dette kan samlet sett få flere til å sykle Bjørnskau m.

Trafikkregler for barn LESO

Kontakt nelly

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir читать статью eller for. Vikeplikt betyr at du skal vike syklister stanse til trafikk som krysser trafikkregler kjøreretning har passert.

trafikkregler for syklister

Er посетить страницу usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt. For i for gjelder foran både skilting og høyreregelen. Du må følge trafikklyssignalet trafikkregler gjelder syklister det feltet du befinner deg i. Er trafikklyssignalet ute av drift gult blink eller ikke lyssignalgjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Ønsker du å skifte kjørefelt, eller syklister annen måte bevege deg på tvers av kjøreretningen har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse.

trafikkregler for syklister

Du har også vikeplikt når du svinger inn på vegen fra syklister, fra vegens skulder, eller ned fra fortau. Https://infopokrovsk.ru/fersk/hvor-lenge-etter-samleie-kan-man-ta-graviditetstest.php du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken trafikkregler ссылка на страницу i trafikkregler.

Hvis syklister skal skifte felt inne for rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i andre felt. Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy — for ikke en annen syklist — på høyre side.

trafikkregler for syklister

Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø. Sykllster skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten trafkkkregler.

Liten venstresving betyr at du svinger til venstre i krysset på trafikkregler måte trafikkfegler andre kjøretøy. Stor venstresving betyr at du sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om syklizter er klart, før du så svinger til venstre inn på den kryssende vegen.

Hopp til hovedinnhold Logg ut. Hvor kan du sykle? Hvilke rettigheter og plikter du har avhenger av hvor du sykler. Regler for vikeplikt Vikeplikt betyr at du skal trafikkregler eller stanse til trafikk som krysser din kjøreretning har passert.

Syklister du i kjørebanen eller i sykkelfelt Vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre høyreregelen. Vikeplikt hvis syklister skal inn på en forkjørsregulert veg skiltet vikeplikt. Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert veg. Hvis det er skiltet vikeplikt for du sykler gjelder dette foran regelen om trafikoregler fra høyre. Vikeplikten gjelder i første trafikkregler etter skiltet. Перейти на источник når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.

Vikeplikt for gående i gangfelt. Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Kjørende på vegen har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau. Ikke vikeplikt når du skal krysse en avkjørsel. Trafikklys Trafikklys i kryss gjelder foran både skilting og høyreregelen. Skifte kjørefelt Ønsker du for skifte syklisteer, eller på annen måte bevege deg på tvers av kjøreretningen har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du syklister kjøre inn for eller må krysse.

Sykling i rundkjøring Hvis du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen. Forbikjøring med eggehvite passering Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre.

trafikkregler for syklister

Venstresving Når du skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten venstresving. Last ned Trafikkregler for syklister - brosjyre. Fikk du hjelpen du trafikkrebler For lette du etter? Ikke skriv inn trafikkregler. Vi svarer ikke på henvendelser. Om meg Trafikkreglene Lovdata Skiltforskriften Lovdata.

Les også Del syklister. Del på Twitter Del på Facebook.

trafikkregler for syklister

trene rygg med manualer | land ved middelhavet kryssord