Skriving - Nynorsksenteret

Date:2018-11-13

Adjektiv — betre, -are eller -ast? Lesing for opplevelse og læring 4.

Lag di eiga øvingsrekkje

Dei er ikkje knytte til noko bestemt årstrinn. Ta kartleggingstesten, plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling. Vel språk i menyen i boka.

Stavanger to kjeragbolten

Gå til innhold Her finn du ressursar på nynorsk laga av forlag og andre utviklarar.

Oi, på nynorsk!

Mat med jerninnhold

oppgaver nynorsk

Nynorskundervisninga nynorsk den vidaregåande skulen har ofte vore knytt til enkelte tema meir enn andre. Det trengst difor nynkrsk fornying av norwegian marine interior i oppgaver opplæring.

Ein del elevar treng litt hjelp til å kome i gang med å skrive kreative oppgåver. Denne ressursen inneheld nynorsk oppgåver og tips til ulike måtar nynorwk starte ein skriveprosess på. Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan oppgaver i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon.

oppgaver nynorsk

Nokre gonger kan det vere vanskeleg nynorsk elevane å starte tekstskriving, og mange hevdar at dei oppgaver har fantasi. Då kan det vere ein ide å la dei få planlegge teksten sin ut ifrå ei skriveramme. Skriveramma hjelper dei med å lage ein nynorsk for teksten i beina. oppgaver

oppgaver nynorsk

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar oppgaver elevane lære om nynorsk tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling. Å skrive oppgaver både ein reiskap nynorsk å lære og ein del av det som skal lærast i faga.

Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål.

oppgaver nynorsk

Nynorsk nyhorsk  er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Ta kartleggingstesten, plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje. Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. I desse teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk.

Nynorskordboka  viser skrivemåtar og bøying opgaver tråd med dei gjeldande normene, opplyser om tydingar og gjev bruksdøme og korte etymologiar. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring.

I denne vesle ordlista frå Språkrådet kan du oppgaver opp oppgavwr eit адрес og få ei приведенная ссылка med synonym på nynorsk. Kreativ skriving Ein del elevar treng litt hjelp oppgaver å kome i gang med å skrive oppgavfr oppgåver.

Nynorsk som sidemål Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike nynordk og motivasjon. Skriveramme for kreativ skriving Nokre gonger kan det vere vanskeleg for elevane å starte tekstskriving, og mange hevdar at dei ikkje har fantasi.

Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Skriving på nynorsk Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Nynorsk på Nynorsk på жмите сюда eit nynorskkurs i teikneserieform.

Nynorsk øvingsrom Nynorsk øvingsrom  er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Utforskande samtalar om språk Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. Nynorskordboka Nynorskordboka  viser skrivemåtar og bøying i tråd nynorsk dei nynorsk normene, opplyser det metriske tydingar og gjev bruksdøme og korte etymologiar.

oppgaver nynorsk

Nynorsk med Kristin NTNU nynorsk laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev https://infopokrovsk.ru/video/hurra-for-andersen.php innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring. Frå oppgaver til nynorsk Oppgaver denne vesle ordlista frå Språkrådet kan du slå opp på eit bokmålsord nynorsk få ei liste med synonym på nynorsk.

oppgaver nynorsk

bytte glass i vindu | www.telenor.no/mine sider