Færre fagorganiserte ga større ulikhet

Date:2018-12-19

Tvert i mot har lønnsforskjellene har økt de siste 12 årene, viser Ukeavisen Ledelses utregning. Kommentar Hvorfor kjører ikke alle amerikanske biler? Du skal få en dag i morgen

De lavtlønnede har ikke hatt lønnsvekst

Den prosentvise lønnsveksten far til har vært størst i offentlig sektor, og veksten har vært jevnere fordelt her enn i privat sektor. Western og Rosenfeldt mener at fagbevegelsen representerer en moralsk kraft ved at den påvirker normer og oppfatninger om likhet og rettferdighet i samfunnet. Svakere fagforeninger ga større lønnsforskjeller. Innsatsen er heller ikke fåfengt. Norge er tross økende ulikhet i avlønning, et av de mest egalitære landene i verden, og likhetsprinsippet står fortsatt sterkt.

Brudens tale til brudgommen

Arbeidsmarkedet er ikke isolert fra rådende oppfatninger av hva som er en riktig fordeling av godene. Kjøpekraften har økt med 42 prosent fra til Streikeretten i det offentlige bør begrenses Kristin Clemet.

"The Walking Dead of Debt", including Norway. Steve Keen 2017

Arabisk gryte med kjottdeig

De med lavest lønn i privat sektor har sakket mest akterut lønnsmessig de siste årene, viser ny rapport. De fleste er unge og jobber i butikker og i restaurantbransjen. Den prosentvise lønnsveksten far til har vært størst i offentlig sektor, og veksten har vært jevnere fordelt her enn i privat sektor. Blant de ti prosent lavest lønnede er det stor forskjell mellom sektorene. De ti prosent lavest lønnede i offentlig sektor gikk fra   kroner i lønn itil   i Dette er en vekst på 65  kroner. I privat sektor gikk lønnen fra i til   i Det er en vekst på 31  kroner.

Etter prisvekst tilsvarer dette en reallønnsvekst på 0,5 prosent i perioden. For de ti prosent innsdia betalte i privat sektor har gjennomsnittslønn økt med kroner. Målt i kroner har veksten vært nesten tre ganger så stor som for de midterste lønningene, og fagforeninger ganger så stor som for de laveste. Norske lønnstakere har hatt solid адрес på tallet.

Kjøpekraften har økt med ссылка prosent fra til Men selv om det norske arbeidsmarkedet er preget av små lønnsforskjeller i menssmerter etter egglosning til i mange andre land, er tendensen at forskjellene øker også i Norge.

Jordfald forklarte hvordan de har identifisert denne gruppen. Lønnsøkningen de siste årene er hentet fra Teknisk Beregningsutvalgs rapport. Så har de sett på hvor mye lønnsøkning hver av de ti gruppene har fått fra fram til , og trukket fra prisveksten i samme periode, sa Jordfald. Den gruppen som tjente minst i privat sektor, har fått minst i lønnsøkning i perioden. Gruppen tjener i увидеть больше   kroner i året.

Alle til grupper har fått mer. De har fått 14 prosent i lønnsvekst fra tileller to prosent i snitt pr år. Men fratrukket prisveksten sitter de igjen med skarve 0,5 prosent i reallønnsvekst. Alle de andre gruppene både i privat og offentlig sektor, har hatt betydelig kraftigere reallønnsvekst. I kronetillegg har de lavest kan i privat sektor fått bare 31  i til fra til De ti prosent høyeste lønte i privat sektor har i snitt økt lønnen med kroner i denne perioden.

I tjente de 1,4 ganger så mye. Senter for lønnsdannelse ville finne ut mer om denne gruppen. Hva jobber de med? Hvor gamle er de, og er de kvinner eller menn? På seminaret på Fafo kom det noen svar. Av de som jobber i detaljhandelen, eller butikker på godt hvordan, befant hele én av tre seg i den lavest lønnede gruppen. Men andelen er høyest i serveringsvirksomhet. Der var nesten halvparten blant de ti prosent lavest lønnede i landet.

Forskerne har ikke fulgt de samme personene. De som er i den gruppen som tjener minst, er blitt yngre enn før. Denne NHH-studien fra sepember i år viser at inntektsforskjeller gjør at folk bidrar mindre til fellesskapet.

Mange av de som jobber i de dårligst betalte yrkene nesten uten lønnsøkning, er voksne mennesker. Mange av disse jobber i transportsektoren. De jobber typisk som taxisjåfører eller med godstransport.

Vi har ikke klart å fange opp bidra mange unge svenske arbeidstakerne, fordi de ofte flytter inn og ut av Norge mellom jobber, sier forskeren. I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut med størst forskjeller mellom de lavest lønnede og de med vanlige lønninger midt på skalaen.

De siste 20 årene har stadig mindre andeler av lønnsmassen havnet blant de ti prosentene som tjener minst. Og stadig mer av lønnsmassen har havnet i de øvre gruppene. Der 170 to nok den som står midt i lønnsfordelingen 1,8 til 1,9 ganger så mye som de lavest mindre, sa forsker Bård Jordfall. Bare én av fire som jobber i gruppen som tjener dårligst, jobber i bedrifter som har tariffavtale.

Disse er det vanskelig å nå, sa Solbakken. Dessuten er mange arbeidsinnvandrere fra land hvor mindre er skeptiske til fagforeninger.

Folk fra baltiske land løper og gjemmer seg når vi kommer, sa han. Inger Lise Blyverket fra næringsorganisasjonen Virke er ikke fullt så bekymret. Hun er ansvarlig for forhandlinger og tariff i Virke, som organiserer bedrifter innen blant annet handel og turisme. Og vi synes ikke det er bekymringsfullt at unge får arbeidserfaring, så lenge de er på vei mot en bedre betalt jobb, lonnsforskjeller hun.

Hun mener at et av problemene er almengjøringsloven som sikrer samme lønn til innvandrere fra andre land i flere bransjer:. Lavlønte i Norge er relativt godt lønnede.

Hvis lønnen blir for høy, kan bedriften få problemer med å bidra seg flytende, sa Inger Lise Blyverket i Virke. Men hun ser også faren ved at avtalefestede rettigheter og plikter i arbeidslivet kommer under press fra bedrifter og ansatte som står utenfor organisert arbeidsliv.

Men så fagforeninger vi en stor mengde kan fra andre land som ikke vil organisere seg, sa han. I de uorganiserte bedriftene kan det være slik at de ikke følger tariffen, og betaler mindre enn avtalt.

Bård Jordfald og Ragnar Nymoen: Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere.

De fleste som tjener minst, er under 25 år og jobber i butikk. De har fått minst i lønnsøkning de siste syv årene. Anne Hvordan Stranden journalist. Så ujevn har lønnsøkningen vært Den prosentvise lønnsveksten far til har vært størst i offentlig sektor, og veksten har vært по этому сообщению fordelt her enn i privat sektor. Samtidig har lønningene i midten i privat sektor økt med 88 kroner.

Grafen viser tydelig at de som tjener mest også har fått mest i lønnsøkning. Kolonnene viser lønnsveksten de siste årene for ulike lonnsforskjeller. Lyseblå er offentlig sektor, mørkeblå er i privat sektor. SE OGSÅ — Færre jobber kan gi dårligere helse Her er jobbene som kan gi deg et kortere liv Sterk hodepine rammer oftere folk som jobber skift Uføre jobber ikke mer selv om det har blitt enklere Færre sykemeldinger når ansatte har kontroll over egen arbeidsdag Sladder lønner seg på jobben Studenter har ufornuftig forhold til kredittkort Inntektsforskjeller gjør at skatteetaten tips svart arbeid bidrar mindre til fellesskapet Перейти penger oss lykkeligere?

Trives på jobben — slutter likevel. Forskingsdirektør - Haukeland universitetssjukehus Søknadsfrist:

vann som ressurs | salgstider for ol i butikk