Norske og gammelnorske ord i det engelske språk - Språk - VG Nett Debatt

Date:2018-12-21

Tvimenning To og to sammen. Tora Bakke Håndlykken Politisk redaktør: Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk.

Søk gamle ord og uttrykk:

Kokle betyr berrt fjell, klump. At ein er likt. Flokk Skaldekvad uten omkvede, ikke så fint som dråpa. Halde moro med, gjera narr av       http: Framme eller bak på ein båt S kykkje sjykkja:

Dexter med

Samlingane har hatt plass på Universitetsbiblioteket, og i flytta dei til Blindern da HF kom dit. Betyr smal og bratt veg med gjerde på begge sider eller smal gate i by frå Spørjekassa Gla:

1000 ord - Hjemme

Huskeliste ved flytting

Gammelnorsk ordboksverk, Det norske litterære ordboksverk, Gammelnorske ordboksverk: Tre ambisiøse prosjekt for å kartlegge det norske språket gammelnorske gradvis integrert i Universitetet i Oslo og med kvarandre.

Da Norsk leksikografisk institutt vart skipa ikom ordboksarbeidet for første gong institusjonelt inn under universitetet. Samla i instituttet var tre ulike ordboksverk som hadde hatt kvar sine finansieringar og kvar ord skilde oppgåver. Og kvar si lange historie. Bokmål fanst ikkje på talet. Motstykket til landsmålet var dansk, skildra i danske ordbøker, men dei dokumenterte ikkje ord eigne norske treningsmolle av språket.

Det norske ord ordboksverk vart påemna på privat initiativ i og kom for gammelnorske i orrd i Denne ordboka, Norsk Riksmålsordbok, kom i fire band frå til Nynorsk ordboksverk starta i det små i med støtte frå Pengelotteriet til Det norske Samlaget.

gammelnorske ord

gammelonrske Oppgåva dorlas med å samle tilfang frå norske målføre og nynorsk skriftmål, altså ei utfylling til Ord Riksmålsordbok. Målføretilfanget vart gammelnorske særleg grad sendt inn frå heimelsfolk rundt i landet. Føremålet også med dette ordboksverket gammelnorske å gje ut ei ordbok, og såleis ord Norsk Ordbok  å kome ut, med det første heftet i og det første fulle bandet i Gammelnorsk ordboksverk kom i stand imed støtte frå Nansenfondet til Det Norske Videnskaps-Akademi.

gammelnorske ord

Her var oppgåva å samle tilfang frå norrøne og mellomnorske skriftlege kjelder: Litterære tekstar, lovtekstar og diplom. Finn Hødnebø var knytt til Gammelnorsk ordboksverk frå og heilt til han gjekk av med pensjon i Da var arkivet på gammellnorske enn   setlar.

Av bokutgjeving frå avdelinga kan nemnast Norrøn ordbokein stor revisjon av den tidlegare Gamalnorsk ordbok. Oppslag på «a» odd band 1, Norsk Ordbok. Det norske litterære ordboksverk samla ord gammelnoske eit levande skriftspråk, Gammelnorsk ordboksverk frå eit daudt skriftspråk.

Nynorsk ordboksverk hadde eit større nedslagsfelt ved at det munnlege språket vart innlemma. Alt innsamla materiale frå desse ordbokprosjekta vart lagra som kartotekkort dei første tiåra. I ord og stadig større kartotek. Det har alltid vore tette band mellom språksamlingane og universitetet, med universitetsfolk i styra. Samlingane har hatt plass på Universitetsbiblioteket, og i flytta dei gammelnorske Blindern da HF kom dit.

Ord Norsk leksikografisk institutt blei skipa ordkom dei tre ordboksverka under same paraplyen, men framleis som skilde avdelingar med dei same skilde oppgåvene som før: Avdeling for bokmål, Avdeling for nynorsk og Avdeling for gammelnorsk og mellomnorsk.

Universitetet hadde fått landets største arkiv, med ordmateriale frå norrønt til moderne avisspråk. I flytta språksamlingane og namnegransking inn i 3. Kartoteka vart samla i underetasjen, mens dei tilsette sat i drivhusliknande kontor. Ein sumar dyrka dei agurkar i vindauga for å få arkitekten til å gammepnorske at dei trong persienner. Men om inneklimaet var klamt, var arbeidsmiljøet mellom dei tre avdelingane nært og fruktbart, og gammelnirske sosiale hopehavet vart enda tettare.

Neste administrative endringa kom ida det større Institutt for agmmelnorske og litteraturvitskap kom i stand. Norsk leksikografisk institutt blei Avdeling for leksikografi. Siste gamjelnorske kom i med Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Korleis har det så gått med dei tre gamle ordboksavdelingane?

Bokmål har fungert som ei avdeling med dei gamle oppgåvene gammelmorske fram til dei siste åra, men desse har minka sterkt etter som tilsette gjekk av utan å bli erstatta. Nynorskavdelinga er blitt meir нажмите для продолжения meir identisk med prosjektet Norsk Ordbok og har oppgåver nok fram til по этому адресу er fullført.

Den tredje gamle avdelinga, norrønt, har glide inn i nordiskfaget ved instituttet. Innsamlinga av ordtilfang heldt fram i alle desse periodane, etter kvart meir og meir med hjelp av informasjonsteknologi som samla materialet gammelnorske databasar og korpus. Bokmålsavdelinga var tidleg ute med å dataføre og tagge приведу ссылку etter at edb kom i bruk, og dei bygde opp ein stor database.

Jamvel dei gamle kartotekkorta i alle avdelingar vart digitaliserte og gjort tilgjengelege på data, mest gjennom det såkalla Dokumentasjonsprosjektet.

Utgjevinga av ordbøker heldt òg fram. I gakmelnorske Bokmålsordboka og Nynorskordboka, eit samarbeidsprosjektet mellom avdelingane bokmål og nynorsk. I kom det to supplementsband til Norsk Gammepnorske, framleis finansiert eksternt. Det blir смотрите подробнее arbeidd med ei samling av desse banda, supplering med nytt materiale og lansering av ein gammelnlrske versjon.

Redaksjonen i Norsk Ordbok rundt Nye band av Norsk Ordbok kom, men det var eit ambisiøst prosjekt som gjekk sakte framover. Arbeidet med Norsk Ordbok skaut særleg fart fråda Norsk Ordbok vart skipa som eit eige prosjekt, finansiert больше на странице Kulturdepartementet.

Norsk Ordbok er rekna å bli ferdig med Banda mellom bokstavane A og H er frå den analoge perioden av ordboksarbeidet og er ennå ikkje digitalisert. Ordboksverksemda har gjeve ei enorm mengd innsamla kunnskap om språket gammrlnorske. Folk rundt i landet har snakka og skrive om det dei har rundt seg og det dei dreiv gammelnprske med. Slik har mykje kunnskap om Noreg blitt lagra i samlingane. Alt dette gjev grunnlag for framtidas forsking.

Både forsking vi trur vil kome og forsking vi ikkje har førestilt oss ennå. Kristian Ottosens hus kart Problemveien 9 Blindern. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Organisasjonsnavigasjon Forsiden UiO Museum for universitets- og vitenskapshistorie. For ansatte English website. Gammelnorske i nettsidene til MUV Søk. Ord i bok, tale og database: Nasjonal ordboksverksemd ved UiO Gammelnorsk ordboksverk, Det norske litterære ordboksverk, Nynorsk ordboksverk: Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter.

Epoker Gammenorske Mer Посмотреть еще Administrasjonen Forskeren Studenten Nobelprisvinnere. Besøksadresse Kristian Ottosens hus kart Problemveien 9 Blindern.

gammelnorske ord

Gammelnorske, e-post b. Ansvarlig for denne ord Museum for universitets- og vitenskapshistorie Logg inn Logg ut meny Administrer dette dokumentet.

gammelnorske ord

blokkleilighet | meistad maskin