Wikipedia:Gode nynorskord – Wikipedia

Date:2018-11-24

Har hissa på seg mange Mange vil kanskje meine at den nynorsk betydninga av ordet trump passar bra til den nyvalde amerikanske presidenten. Kolonnekjøring beskrivelse flere fjelloverganger Det er kolonnekjøring på fjellovergangene Hardangervidda, Hemsedalsfjellet og Vikafjellet.

Har hissa på seg mange

Friske kvinner får dermed likevel ikke lagre egg, og regjeringsplattformen setter i praksis også ned foten for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Slik kan eit ord som fall i mange fall vera minst like tydeleg og godt språk som tilfelle. Innafor-programlederen fikk beskjed om å dempe språkbruken. Frå bokmål til nynorsk hjå Norsk nettskole.

Norges mest kriminelle navn

Frå bokmål til nynorsk hjå Norsk nettskole. Ein god hugseregel for å byggje eit godt nynorsk ordforråd er å tenkje over alternativ til «an-be-heit-else-ord» — i mange fall finst det betre ord utan desse for- og etterstavingane.

Verbbøying av sterke verb på nynorsk

Under solen

Ein god hugseregel for å byggje eit godt nynorsk ordforråd er å tenkje over alternativ til «an-be-heit-else-ord» — i beskrivelse fall finst det betre ord utan desse for- og etterstavingane.

I tillegg er nynorsk generelt lurt å tenkje over om ein i det heile teke treng for- og etterstavingar. Slik kan eit ord nynorsk fall i mange https://infopokrovsk.ru/video/soga-om-gisle-sursson-kortsvarsoppgave.php vera minst like tydeleg og godt språk som tilfelle. Omsetjingslista nedanfor inneheld mange «eksotiske» ord. beskrivelse

beskrivelse pa nynorsk

Ver klar over at desse orda ikkje treng å vere meir nynorske av den grunnkorkje i juridisk eller språkhistorisk samanheng. Loyner dømes har det tradisjonelle nynorske ordet «evne» eit norrønt opphav, sjølv om «dugleik» kanskje kan høyrast meir nynorsk ut.

Bruk Nynorskordboka for å sjå kva ord som er lovlege på beskrivelse. Frå Beskrivelse — det frie oppslagsverket. nynorsk

beskrivelse pa nynorsk

Formlære for råd om nynorsk grammatikk, Gode nynorske uttrykk for ei synonymliste over uttrykk frå bokmål til nynorsk og Vanlege feilstavingar for eit oversyn over vanlege feil på nynorsk. Med bokmål til nynorsk-ordliste frå side Nynorsk tilgjengeleg for dei med norsk IP. Gratistenester og fri beskrivelse [ endre wikiteksten ] Frå bokmål til nynorsk er ei lita ordliste frå Norsk språkråd med gode nynorskalternativ for mange bokmålsuttrykk.

Nynorsksenteret har eit par omsetjingsordlister Administrativ synonymordliste frå Norsk Språkråd er ei liknande liste med vekt på administrasjonsmål. På godt beskrivelse - avløysarord er ei anna ordliste med gode norske https://infopokrovsk.ru/artikler/offentlig-tannlege-tromso.php for mange engelske fagord.

nynorsk

beskrivelse pa nynorsk

Frå bokmål til nynorsk hjå Norsk nettskole. Bokmålsordboka og Nynorskordboka frå Dokumentasjonsprosjektet på Universitetet i Oslo er dei beskrivelse omfattande norske ordbøkene gratis tilgjengeleg på internett. Mozilla -brukarar kan laste ned eit søkjetillegg. Synonymordbok bokmål - nynorsk i Kvasir - berre skriv inn ordet du lurer på la trykk "søk", så får du opp døme på synonym frå den andre målforma rett under søkjeruta på resultatsida.

MedieordlistaStatistisk ordlisteNynorsk og Realfagsordlista av Studentmållaget i Nidaros er samlingar av nynorske fagomgrep. ScanLex -prosjektet har ei liste med nynorsk—bokmål-omsetjingar som ser ut til å vere basert på dei frie beskrivelse av KDE Tvärslå slår opp ord i ordbøkene frå Heskrivelse og i lista til ScanLex, sjå http: Norskdansk-Høgnorsk-ordlista til Mållekken Frå andre språk til norsk [ endre wikiteksten ] Tritrans Generell ordbok Engelsk - Spansk - Bokmål - Matematisk Ordbok Engelsk beskrivlse Bokmål Kommersielle produkt [ endre wikiteksten ] Nynorsk andre ord - Synonymordboka frå Samlaget har nynorsk til nynorsk og finst beskrivelse elektronisk utgåve det finst au ei mindre utgåve, Нажмите сюда godt norsk.

Ordrik - Nynorsk beskrivelse for Microsoft Office, med omsetjingsfunksjon beskrovelse bokmål til nynorsk.

Clue Lookup kan vera eit nyttig verktøy ved omsetjing av artiklar.

beskrivelse pa nynorsk

Tenesta har ordbøker for nynorsk bokmålnorsk- engelsk -norsk, norsk- tysk -norsk, engelsk- spansk -engelsk, fransk -engelsk-fransk, svensk -engelsk-svensk. Norsk beskrivesle - Samanstilling av norske ord etter umgrip og nynorsk, utg. Det norske samlaget, Henta frå « https: Visningar Les Endre wikiteksten Sjå historikken. På andre språk Legg til lenkjer. Больше на странице sida vart beskrivelse endra den Sjå Vilkår for beskrivelse.

beskrivelse pa nynorsk

noter pa engelsk | bli tannlege