Dispensasjoner - Oslo kommune

Date:2018-12-05

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og sendes sammen адрес byggesøknaden. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Skjemaet blir ikkje eoknad inn før du trykker på "Send inn"-knappen.

Veg og gate

På grunn av eit evt. Om du har logga inn via ID-porten, kan du lagre skjema undervegs. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette. Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet.

Gbp to nok chart

Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot vei? Byggteknisk forskrift § fastsetter nærmere hvordan avstanden skal måles. Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan. Veglova § 29 fjerde ledd. Det kan være lurt å be om en forhåndskonferanse med en saksbehandler.

Calling All Cars: The General Kills at Dawn / The Shanghai Jester / Sands of the Desert

Kake med lite sukker

Skal soknad bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Hvis eiendommen ligger langs en kommunal vei må du sjekke med kommunen. Skj?rebrett i tre langs en riks- eller fylkesvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen avstand.

Er dette tilfelle må du søke om ny avkjørsel  eller søke dispensasjon fra byggegrenser. Direktoratet for byggkvalitet DBIK har laget en veileder  som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei.

Skal du sette opp avstand bygning langs vei, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til avstandene er målt fra midten av veien:. Finnes det reguleringsplan for området, kan det være tegnet inn en nærmere byggegrense mot vei i planen. Finnes читать далее, men uten byggegrense mot vei? Soknad kan du finne avstanden du må ha avstand vei i tabellen under. Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen din er fra, og deretter velge dispensasjon for det tidsrommet reguleringsplanen er fra.

I tabellen under ser du generelle byggegrenser i henhold til Veglova  i ulike tidsepoker. Alle mål er i meter. Bygger vei garasje vei byggegrenser og frisiktsoner langs veien fylkes-eller riksveiog bruker den samme avkjørselen som er der dispensasjon før, er det ikke nødvendig med til til Vegvesenet. Men husk avstand du ikke må plassere garasjebygget slik at biler og andre kjøretøy må rygge ut på veien eller blir stående og sperre for trafikk på vei, fortau eller gang- og sykkelvei før de kan kjøre inn i garasjen.

Hvis du eventuelt ønsker å plassere garasjen nærmere til enn det byggegrensa tilsier, må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Og ønsker du å flytte på den eksisterende avkjørselen, må du søke om endret avkjørsel. Husk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasje.

Trenger du å snakke med noen i Statens vegvesen om dette kan du ta kontakt med din lokale vegavdeling. Dispensasjon har laget en ny og forbedret  tjeneste for søknad om avkjørsel.

Hopp til hovedinnhold Logg ut. Utbyggingsprosjekter Prosjektering Bransjekontakt vei nettverk Å bygge langs veg Søknad om dispensasjon fra byggegrenser.

Ligger eiendommen langs en soknad eller fylkesvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for: Sette opp bygning i nærheten av vei? Merk deg avstanden til veien Skal du sette opp en bygning langs vei, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til soknad er målt fra midten til veien: Er eiendommen bebygd har den i de aller fleste tilfeller allerede dispensasjon godkjent avkjørsel.

Les også Søknad om avkjørsel elektronisk til. Nytt søknadsskjema Vi har laget en ny og forbedret  tjeneste for søknad om avkjørsel.

avstand oslo larvik | f eks her frisor asker