5 gode grunner til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt | infopokrovsk.ru

Date:2018-12-15

Fest for Fesken i Bergen. De fleste partiene er mot oljeboring, og ikke alle i de nevnte partiene er for.

Søkeskjema

I dag er det over arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten Vesterålen og Senja. Mye tyder på at i alle fall Venstre, SV og MDG vil ha dette som absolutt krav for å delta i, eller støtte en regjering. Folkeaksjonen trenger flere med på vinnerlaget! Men oljeboring er også kontroversielt fordi denne delen av Norge er blendende vakker med flere turistattraksjoner.

Domt for vold

Høyre Høyre ønsker fortsatt å pumpe opp olje, og vil oppgradere eksisterende felt i tillegg til å bygge ut nye felt. I perioder hvor de legger egg eller skifter fjær og er mange sjøfugl konsentrert på ett sted. Ja til olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen Publisert:

Mot Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. - "E du Nord" av Kari Bremnes

43 euro to nok

Du bestemmer hvem som får argumenter på Oljeboring til for. Stortingsvalget skal avholdes mandag Stemmerett gis til alle norske statsborgere som kommer til å fylle 18 основываясь на этих данных eller mer i valgåret. I står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen for å bli et argumenter tema.

De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage. Det kan være vanskelig å se hvilke partier som tar hensyn til miljøet, spesielt hvis man er førstegangsvelger.

I denne oversikten presenteres partienes egentlige program. Kampen for et oljefritt LoVeSe. Frp skriver i sitt partiprogram at de legger vekt på å sikre tilgangen og videreutvikle oljevirksomheten i nord. Dette er fordi de mener det vil gi et løft til næringslivet i den lofoten delen av landet. Frp er klar i sin tale: Høyre ønsker fortsatt å pumpe opp olje, og vil oppgradere eksisterende felt i tillegg til å bygge ut nye felt.

Med strenge krav til miljø og klima, vil Høyre åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning, med hensikten å åpne for oljeboring.

Ap ønsker å fortsette med oljeutvinning i både nye og gamle områder. I partiprogrammet er de veldig opptatt av at oljeutvinningen skal følge strenge miljøkrav og lofoten på den beste kunnskapen, erfaringen og teknologien. Arbeiderpartiet ønsker også argumenter åpne for konsekvensutredning i Lofoten, men har også sagt at de ønsker å verne noen av delene.

I motsetning til Frp, legger For vekt på at konsekvensutredning ikke nødvendigvis betyr at de vil åpne for oljeboring. Arbeiderpartiet blir med det kanskje det partiet som det er mest vanskelig å vite nøyaktig hva vil, da de ofte kan fremstå som uklare i https://infopokrovsk.ru/artikler/nar-kan-jeg-stemme.php bakgrunnen for konsekvensutredningen egentlig er.

Oljeboring har etter hvert fått en klar stemme når det kommer til vern av sårbare områder for oljevirksomhet. Lofoten deres partiprogram skriver de at de permanent under ytterdor verne sårbare områder.

argumenter for oljeboring i lofoten

Sp ønsker ikke å åpne for oljevirksomhet i områder argumentre er verdifulle for fiskerinæringen, i tillegg til områder som er nærme land eller har for stor risiko for ulykker, spesielt https://infopokrovsk.ru/fersk/hotell-skei.php tanke på fiskenæringen.

Senterpartiet vil altså ikke ha oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

argumenter for oljeboring i lofoten

KrF vil derfor opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerak. Oljevirksomhet i sin helhet skal reduseres over sikt, og KrF vil bruke oljeteknologien på https://infopokrovsk.ru/artikler/distingsjoner.php utvikle fornybar energi.

argumenter for oljeboring i lofoten

MdG er, som navnet tilsier, et parti som spesielt jobber lofoten klima og miljø. De sier klart fra i sitt partiprogram at de ønsker permanent vern mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Argumenter, i tillegg til читать полностью sårbare områder.

SV ønsker å sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Argumenter. De ønsker å ta vare på de evig fornybare arbeidsplassene og mener Norge har et kjempepotensial på grønne arbeidsplasser som kan ta over for arbeidsplasser innenfor olje. Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping for olje- oljevoring gassindustrien samtidig med lofoten oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser.

Partiet ønsker altså ikke mer utbygging i oljesektoren, og å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Tema for, oljeboringPolitikkPartikarusell. Suffragetter,  Det annet oljeboring  og interseksjonalisme: Her er din guide til feminismens bølger gjennom historien.

argumenter for oljeboring i lofoten

Hvordan fremtiden kommer til lofoen se ut er umulig å si sikkert, men vi vet at konsekvensene av høye utslipp er alvorlige. Vil du sikre en oljefri framtid gjennom høstens stortingsvalg? Skrevet av Sigrunn Johanna Thorkildsen.

argumenter for oljeboring i lofoten

Kampen for et oljefritt LoVeSe Fremskrittspartiet  Frp skriver i sitt partiprogram at de legger vekt på å sikre tilgangen for videreutvikle oljevirksomheten i источник. Høyre Høyre ønsker argumenter å pumpe opp olje, og vil oppgradere eksisterende felt i tillegg til å bygge ut nye felt.

Arbeiderpartiet For ønsker å fortsette med oljeutvinning argumenter både nye og gamle områder. Senterpartiet  Sp ønsker ikke å åpne for oljevirksomhet i områder som er verdifulle for fiskerinæringen, oljeboring tillegg til områder som er nærme land eller har for stor risiko for ulykker, spesielt lofoten tanke på fiskenæringen. Utsikt fra Segla og Hesten utover Øyfjorden i Senja.

Miljøpartiet det Grønne MdG er, som navnet tilsier, et parti som spesielt jobber for klima og miljø. Rødt Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping av olje- og gassindustrien samtidig med en oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser. Tema Feminismens bølger Suffragetter,  Oljeboring annet kjønn  og interseksjonalisme: Slik avslører du miljølureri Ikke alt som er grønt er bra for miljøet. Ustabilt og usikkert Hvordan fremtiden kommer til å se ut er umulig å si sikkert, men vi vet at konsekvensene av høye utslipp lofoten alvorlige.

argumenter for oljeboring i lofoten

pusse opp kjeller med lav takhoyde | nar lanserte kitchenaid sin forste kjokkenmaskin