endoterm prosess – Store norske leksikon

Date:2018-12-12

Denne siden ble sist redigert Kjemikere bruker vann, https://infopokrovsk.ru/video/sporty-bil-skien.php med en indikator en forbindelse som endrer farge ammoniumnitrat den vabn i sure eller basale forholdfor å analysere mengden av syre eller base i en substans.

Navigasjonsmeny

Vi startet med den endoterme reaksjonen. Ammoniumnitrategenskaper Det kjemiske forbindelsen ammoniumnitrat, et salt av ammoniakk og ammonium og salpetersyre, er et fargeløst, krystallinsk fast stoff som er høyoppløselig i vann. Hentet fra « https: Denne artikkelen mangler kildehenvisninger , og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere.

Transport jobb

Du kan knytte ammoniumnitrat med eksplosiver; Det brukes ofte i sikkerhetssprengstoff og pyroteknikk samt gjødsel. Mens litt varme produseres når ammoniumnitrationene samhandler med vannmolekylene det vil si en eksoterm reaksjon , er det mye mindre enn det som trengs for vannmolekylene til å spre de sterke ionbindingene av ammoniumnitratet, slik at den totale prosess er en endoterm reaksjon, eller en som absorberer energi fra omgivelsene. En endoterm reaksjon tar opp energi fra omgivelsene, en slik reaksjon får man om man foreksempel løser ammoniumnitrat i vann. Feltet inneholder oppgaver som å samle fingeravtrykk eller testing for kjemikalier i blod og kroppsvev.

Ammoniumnitrat herstellen (aus Kalkammonsalpeter/Dünger) - Tutorial

Godt immunforsvar

Når ammoniumnitrat stoff løses i vann, blir det vanligvis avgitt eller tatt opp varme. Vi skal bestemme entalpiendringen i en увидеть больше vann ammoniumnitrat løses i vann. Det gjør vi ved å måle temperaturendringen når en bestemt masse av stoffet løses i et bestemt volum vann.

ammoniumnitrat i vann

Systemet må være isolert slik vann det ikke skjer noen utveksling av varme med omgivelsene mens vi gjør forsøket. Mål temperaturen ved start og noter resultatet. Pass på at alt kommer vann. Sett straks på lokket med termometeret. Beveg isoporbegeret forsiktig slik ammoniumnitrat stoffet løses og blir godt blandet. Følg med på termometeret ammoniumnitrat les av temperaturen ved slutt, når den ikke lenger endres. Vi kjenner den spesifikke varmekapasiteten for vann.

Beskriv hvordan forsøket bør gjennomføres for at feilkildene skal få minst mulig innvirkning på resultatet.

ammoniumnitrat i vann

Gjør et overslag på hvor mye ammoniumnitrat det må være i en pose hvis den inneholder mL vann, og temperaturen kan senkes fra 20 ammoniumnitrat C til 5 o C. Må ikke vann med brennbare stoffer. Нажмите чтобы перейти du får ammoniumnitrat på hendene, привожу ссылку du med såpe og vann.

Problemstilling Hva er entalpiendringen per mol ammoniumnitrat når stoffet løses i vann? Utstyr Fellesutstyr NH 4 NO 3 sammoniumnitrat vekt, nøyaktighet 0,01 g  Utstyr for gruppen isoporbeger med lokk målesylinder, mL termometer veieskip   Fremgangsmåte og observasjoner 1 Mål ammoniumnitat ,0 mL vann og hell det i isoporbegeret.

Resultater og spørsmål a Regn ut     — hvor mange grader temperaturen vann vannet sank     — hvor mye varme i joule som ble avgitt fra ammoniumnitrar da ammoniumnitrat        løste seg. Anvendelser og sammenhenger c Kjøleposer som anvendes for å redusere virkningen av idrettsskader, er basert på reaksjonen mellom ammoniumnitrat og vann.

vann

ammoniumnitrat i vann

Kan forsterke brann; oksiderende. Spesielle tiltak Må ikke blandes med brennbare stoffer. Kontakt oss Rettigheter Lærernettsted.

ammoniumnitrat i vann

ammoniumnitrat i vann

bomlo maskin | smoothie med chiafro